Nå setter Nordland og Troms fart på arbeidet med forvaltningen av nordnorsk natur

Lokal forvaltning av utmark i Nordland og Troms har stått på vent i flere år. Nå skal fylkesrådene i Nordland og Troms sette i gang arbeidet med utmarksforvaltningen i nord.

Leif Bjørnar Seppola

En lov som gjør at folk selv får bestemme over land og vann, og at inntekter blir værende igjen lokalt, gjelder ikke for Nord-Norge. – Vi har store arealer, men de er ikke tilgjengelige for oss, sier sauebonde Leif Bjørnar Seppola.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fylkesrådene i Nordland og Troms har startet diskusjonene om en felles politikk for hvordan man skal forvalte utmark i Nordland og Troms under et møte i Narvik denne uka.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for næring i Troms Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Forvaltning av utmark i Nordland og Troms har vært skrinlagt i årevis. Når vi nå møtes i Narvik, og vi skal benytte anledningen til å snakke om veien videre, sier fylkesråd for næring i Troms Willy Ørnebakk.

Han ønsker at lokalbefolkningen i Nordland og Troms skal få innflytelse på pengene som kommer inn – enten fra jaktkort, fiskekort eller grusmasser.

– De pengene går i dag rett til hovedkontoret i Namsos, og forsvinner rett inn statskassa. Det har gjennom ti år vært en sak som har ligget i en skuff. Det er på tide at denne saken får en løsning, mener han.

Der loven ikke gjelder

Fjelloven

TO «LOVLØSE» FYLKER: Her gjelder fjelloven (i grønt t.o.m. Nord-Trøndelag fylke) og her gjelder finnmarksloven (I rødt, kun i Finnmark). I Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer på egen grunn.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

Troms og Nordland er de nemlig de eneste to fylkene hvor det ikke er de lokale som styrer over land og vann. I dag er det Statskog som forvalter utmarka i fylkene, mens man sør i landet har Fjelloven og i nord Finnmarkseiendommen.

NRK har gjennom flere saker fortalt om hvordan bønder i Nordland og Troms må betale for å leie jord hos staten, mens bønder fra Trøndelag og sørover kan leie jord gratis på statseid grunn.

Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Slik har det vært helt siden fjelloven ble vedtatt på 1920-tallet og senere revidert i 1975.

Jobber for løsning før høsten

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) håper å ha på plass en løsning før høstens stortingsvalg.

Foto: Benjamin Fredriksen

Saken har vært tema på landsmøtene i Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) håper å ha på plass en løsning før høstens stortingsvalg.

– Vi setter oss litt i førersetet nå. Jeg ønsker at vi skal samle de aktørene som har interesser her. Jeg ser veldig tydelig at vi ikke får nok verdiskapning ut av marka i Nordland med den løsningen vi har i dag. Jeg tror vi må finne en løsning hvor man har større grad av lokal forvaltning, mener han

Man er altså enig om at en løsning må på plass. Men når det skal skjer er det ingen av politikerne som er helt sikre på. Håpet er likevel å ha det på plass før høsten stortingsvalg.

– Det håper jeg vi klarer. Hvis man skal gjøre en endring krever det lovendringer. Det er ikke sikkert at Stortinget klarer å få gjort alle vedtakene de skal før den tid. Men dersom vi klarer å komme fram til en regionale enighet før valget, er vi kommet veldig langt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

.