Nå ryker også parkeringsplassene i mindre byer

Kutt i antall parkeringsplasser har ført til mindre bilbruk i de største byene. Nå utreder Bodø og fire andre byregioner hvordan de skal få flere til å droppe egen bil i sentrum. Det får bilistene til å reagere.

Syklist i sentrum

Regjeringa har som mål at all vekst i persontransport i de største byene skal skje ved at folk reiser kollektivt. Nå forsvinner 75 parkeringsplasser fra Bodø sentrum for at ikke biltrafikken skal øke.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Dette vil gjøre dagen mye vanskeligere for veldig mange, sier nestleder i NAF Bodø og omegn, Knut F. Jenssen.

Det er fortsatt bilen som dominerer i Sjøgata i Bodø sentrum, men nå skal mange av bilene bort. Satsing på kollektivtiltak, kombinert med avgifter og kutt i parkering, har ført til mindre bilbruk i de største byene.

Allerede i 2017 forsvant de første parkeringsplassene innenfor Ring 1 i Oslo. Nå utreder Bodø og byregionene Arendal-Grimstad, Haugalandet, Vestfoldbyen og Ålesund hvordan de skal få flere til å droppe egen bil. I Bodø skal 75 parkeringsplasser bort fra Sjøgata i sentrum, men helt bilfritt blir det ikke. Et nytt parkeringshus med plass til 345 biler er under bygging i utkanten av sentrum.

Knut F. Jenssen, NAF Bodø

Knut F. Jenssen er nestleder i NAF Bodø. Han mener kapasiteten på parkeringsplasser i byen allerede er presset.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Du finner alltid en eller annen plass å parkere slik det er i dag, men ikke hvis man fjerner så mange plasser, for vi har ikke flere parkeringsplasser enn vi trenger, mener Jenssen

Han sier de skal støtte opp så langt som mulig for å gjøre det enklere og bedre for syklister og gående.

– Men det må ikke bli i en så ekstrem grad at byen ikke fungerer lenger. Det vil være det mest trassige.

– Ei langsiktig satsing

75 parkeringsplasser skal bort fra Sjøgata i Bodø sentrum, for å gi bedre plass til syklister og fotgjengere. Målet til politikerne er å gi et bedre og tryggere tilbud til de som bruker andre transportmidler enn bil, og at dette skal bidra til at flere lar bilen stå.

– Dette er et bidrag som er en del av ei langsiktig satsing. Når kommunen og andre offentlige myndigheter er tydelige på at vi ønsker at flere skal benytte alternativene til biltrafikk, sier Håkon Andreas Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bodø bystyre.

Håkon Andreas Møller, MDG

Bystyrerepresentant Håkon Andreas Møller (MDG) sier at målet er å bidra til at flere lar bilen stå.

Foto: Gisle Forland / NRK
Aud Tennøy

Aud Tennøy er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: NRK

Også forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt mener fjerning av parkeringsplasser et effektivt virkemiddel – så lenge alternativene er gode nok.

– Ved å fjerne parkering, gjør man det ofte bedre å både bruke andre transportmidler, fordi det blir bedre plass til kollektivtrafikk, syklende og gående, og fordi man gjør det vanskeligere å bruke bil. Da kan man forvente at det bidrar til at biltrafikken blir redusert, sier forskeren.

Tennøy forklarer at de i sin forskning ser at om man gir bedre plass til fotgjengere i sentrumsgatene, blir det mer folk i sentrum.

– Det fører igjen til mer liv og handel, forteller hun.

Saken er oppdatert med tall på parkeringsplasser i nytt parkeringshus som bygges i utkanten av Bodø sentrum.