Nå kan du eie ditt eget fjell

Statskog selger naturperler tilsvarende 70.000 fotballbaner, men jegere og fiskere frykter å møte «adgang forbudt»-skilt.

Jegere

– Det er ingen garanti for at allmennheten vil kunne bruke disse naturskjønne områdene til jakt og fisketurer i framtiden, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norge jeger- og fiskeforbund til NRK.no

Foto: Gorm Kallestad / NTB/Scanpix

– Det er ingen garanti for at allmennheten vil kunne bruke disse naturskjønne områdene til jakt og fisketurer i framtiden, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norge jeger- og fiskeforbund til NRK.no

I 2010 kjøpte Statskog de såkalte Borregaard-skogene på Østlandet for 1,7 milliarder kroner. For å finansiere dette kjøpet, selger nå Statskog store skog- og fjellområder i hele Norge.

– Det har vært veldig stor interesse for å kjøpe disse områdene. En helt formidabel interesse, sier Lill-Grete Bie som er salgsansvarlig for Statskog i Nord-Norge. Så langt har hun solgt 16 eiendommer siden høsten 2011, og langt flere skal selges i årene som kommer.

Selger 0,13 prosent av Norges areal

Espen Farstad, NJFF

Espen Farstad i Norge jeger- og fiskeforbund

Foto: NJFF

Totalt skal Statskog selge 500.000 dekar eiendommer - tilsvarende 70.000 fotballbaner. Eller 0,13 prosent av hele Norges areal.

– Selv om det i seg selv ikke virker som mye, så er dette ofte de siste grønne lungene i områder som i stor grad allerede er privateid. Spesielt på Vestlandet og Sørlandet er disse salgene bekymringsfulle. Men i hele landet er motstanden stor blant våre folk rundt det som nå skjer, forklarer Farstad i jeger- og fiskeforbundet.

Nylig solgte Statskog det populære tur- og beiteområdet Rognryggen nord for Mosjøen for 1,1 million kroner.

Området på 4500 deker er det største området som Statskog så langt har solgt i Nord-Norge. Men Bie i Statskog ser ikke disse salgene som problematiske i forhold til at de nå er havnet i private hender.

Flest lokale kjøpere

– Med de eiendommene som er solgt til nå, så tror jeg ikke dette er ei aktuell problemstilling. Områdene vil høyst sannsynlig bli brukt slik de gjør i dag. Det er også sånn at Direktoratet for naturforvaltning har førsteretten til kjøp på alle områdene vi selger, sier hun.

Av de 28 eiendommene som Statskog så langt har solgt i Nord-Norge er sju områder kjøpt av direktoratet, og dermed fortsatt tilgjengelig for allmennheten.

– Det er mange private eiere som vi har gode avtaler med i dag om fiske og jaktrettigheter, men vi mister garantien for allmenn bruk når disse områdene blir privateide. At Statskog sier dette ikke blir noe problem, mener jeg er helt feil, svarer Farstad.

Av de eiendommene som er solgt i Nord-Norge til nå, er alle havnet på norske eiere, og i stor grad lokale kjøpere forklarer Statskog.