Nå har kystfiskerne passert en historisk milepæl: – Det er artig å være fisker nå

For første gang passerer Råfisklagets 10 milliarder i omsetning, og ligger dermed 300 millioner foran rekordåret 2015 – to måneder før 2016 er over.

Fisker drar inn fisk

Fisker Svenn Magnus Olsen er fornøyd med året så langt, og forteller at han har økt omsetninga i forhold til i fjor. Det er han ikke alene om.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg tror de fleste fiskerne ser lyst på tilværelsen. Mange har tjent gode penger, sier sjarkfisker Svenn Magnus Olsen på Helligvær utenfor Bodø.

Aldri tidligere har det blitt levert fangst for til sammen 10 milliarder kroner i Råfisklaget distrikt, som går fra Nordmøre til russergrensa.

Sammenlignet med samme tid i fjor, ligger omsetninga ved månedsskiftet cirka 1,7 milliarder kroner foran, og kan ende på så mye som 11,5 milliarder totalt ved årets slutt. I fjor endte omsetninga på 9,7 milliarder.

Sjarkfisker Svenn Magnus Olsen har en kvote på 50 tonn, noe som gir over millionen i omsetning. Han forteller om en positiv trend siden 2013.

– Torsken er det viktigste fiskeslaget, og utgjør for min del hele 70 prosent. Resten er sei, hovedsakelig. Jeg håper dette kan bidra til økt rekruttering i næringa, for det er dessverre mange som slutter og få som starter opp.

Tallenes tale

Det er den positive prisutviklinga for torsk som av Råfisklaget trekkes frem som hovedårsaken til dagens rekordnotering, med et bidrag på én milliard i økning alene – fra 4,8 milliarder kroner i fjor til 5,8 milliarder i år.

Torsken står både i år og i fjor for 60 prosent av omsetninga, men også hyse og sei har hatt en positiv verdiutvikling, noe som skyldes økte kvanta til noe reduserte priser.

I totalen inngår også landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for disse er opp fra 1,7 milliarder kroner til 2,3, mens omsetningen for norske båter er opp fra 6,5 milliarder kroner til 7,6.

God periode

Trygve Myrvang

– Laks leder an, men den tradisjonelle fiskerinæringa har fulgt på. Dette går i bølger, men jeg håper trenden fortsetter en god stund til, sier Trygve Myrvang.

Foto: Elise Einem / nrk

Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag peker på økt etterspørsel i utlandet og en gunstig valutasituasjon som viktige forklaringer på at fiskere langs kysten opplever gode tider.

– Vi har også jobbet godt med å selge og markedsføre produktene våre i lang tid. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2013 før vi hadde en situasjon som var motsatt av den vi har i dag, med betydelige kvantum fisk ut til markedene til lave priser.

Neste års torskekvoter holder samme nivå som i 2016, noe som får Myrvang til å se lyst på tiden videre fremover.

– Det er det viktigste grunnlaget for 2017. Så må vi bli flinkere hva gjelder kvaliteten på produktene våre. Vi har hatt en bra kvalitetsutvikling i 2016 – spesielt på torsken – men potensialet er mye større. Og kvalitet er nøkkelorden om vi skal løfte verdiene til et enda høyere nivå i fremtiden.