Åpnet E6-strekning: – Smale og svingete veier er nå historie

I dag kan de første bilene kjøre over nye Krokstrand bru ved foten av Saltfjellet. Med det forsvinner en av de største flaskehalsene på E6 i nord.

Krokstrand bru

I dag markeres åpninga av de siste seks parsellene på E6 Helgeland nord. I dag kan de første bilene kan kjøre over nye Krokstrand bru ved foten av Saltfjellet. Broen har vært en av de største flaskehalsene på E6.

NRK sender direkte fra åpningen klokka 12.00.

I dag markeres åpninga av de siste seks parsellene på E6 Helgeland nord. I dag kan de første bilene kan kjøre over nye Krokstrand bru ved foten av Saltfjellet. Broen har vært en av de største flaskehalsene på E6.

Delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen

Foto: Tomas Rolland

– Krokstrand bru er den siste vi setter trafikk på. Etter at snora er klippet legger vi trafikken over på den nye brua og den gamle stenges, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Dét tror han mange vil sette pris på. Den gamle broen hadde kun ett kjørefelt, og det var tilnærmet umulig for to biler å passere hverandre.

– Nå fjerner vi den siste flaskehalsen. Det blir en ny verden, særlig for de som driver med langtransport, sier Maas Pedersen.

62 kilometer ny vei

Når Helgeland Nord offisielt åpnes i dag er det en milepæl. I flere år har det vært et ønske om utbedring av hovedfartsåren til Nord-Norge.

Tilsammen er nå 62 kilometer ny europaveg fordelt på ti strekninger mellom kommunegrensa Hemnes/Rana og Bolna på Saltfjellet.

– Det er flere bruer som forsvinner og erstattes med nye. Smale, svingete og trafikkfarlige vegstrekninger er nå historie, sier Pedersen.

Blant annet satt en trailer og semitrailer i motgående kjøreretning seg fast på brua i januar i år og stengte E6. Da hadde kjøretøyene «kilt seg fast i hverandre», som politiet beskrev det på Twitter.

Laster Twitter-innhold

Politiet slipper nå trolig å sende ut Twitter-meldinger av typen som den tidligere i år.

Torsdag 7.november markeres åpninga av de siste seks parsellene på E6 Helgeland nord.

Torsdag 7.november markeres åpninga av de siste seks parsellene på E6 Helgeland nord.

En ny verden

Og med ny vei blir det også lov å kjøre fortere enn på den gamle.

– Rundt 44 kilometer av Helgeland nord, fra nord for Saltfjellet til Bolna, får ei fartsgrense på 90 km/t. Ikke minst for dem som kjører langtransport blir dette en ny verden.

Men det blir ikke gratis for bilistene å ferdes i den nye verdenen. På samme strekning er det tre bomstasjoner – ved Bolna, Reinforshei og Skamdalen.

Krokstrand bru mot sørover

Anleggsarbeide ved Krokstrand bru

Foto: Marius Staulen / Statens vegvesen

På Krokstrand er de også i ferd med å gjøre ferdig en ny moderne rasteplass. Med plass til ti vogntog og tjue personbiler.

– Det blir gode toalettforhold og helårsåpnet. Blir Saltfjellet stengt finnes det en bra plass å hvile ut. Kafe er der også.

Hæhre E6 Helgeland nord

Entreprenøren Hæhre i arbedi på E6 helgeland nord.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det aller meste av den nye vegen er allerede tatt i bruk.

– Det siste vi har gjort er noe småpuss lengst i nord før vi nå kan markere ferdigstillelsen av Helgeland Nord,

Hele E6 Helgeland er Nord-Norges største vegprosjekt. Det består av tre delprosjekter, hvor det til sammen bygges og utbedres 132 kilometer europaveg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Saltfjellet.

Det er beregnet at hele utbyggingen totalt har en prislapp på 7,5 milliarder kroner.

E6 Helgeland nord

E6 Helgeland nord er 62 kilomter lang. På store deler av strekninga blir det lov å kjøre i 90 km/t.

Foto: Statens vegvesen