NRK Meny
Normal

Gleder seg over at flere melder fra om feil

I løpet av de to siste årene har det vært en femdobling i rapportering av uønskede hendelser ved norske sykehus.

Operasjonssal

ILLUSTRASJONSFOTO: I hele fjor ble det rapportert inn nesten 10 tusen uønskede pasienthendelser fra helsepersonell ved sykehus over hele landet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det er en veldig gledelig utvikling og noe vi ønsket når vi gjorde om mellomordningen. Jo flere meldinger vi får inn, desto mer kan vi lære, sier Øystein Flesland, Seksjonsleder for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Norge.

Øystein Flesland

Øystein Flesland i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Norge gleder seg over utviklingen.

Foto: Ketil Kem / NRK

I fjor ble det rapportert inn nesten 10 tusen uønskede pasienthendelser fra helsepersonell ved sykehus over hele landet - vel tre hundre av disse var dødsfall.

Lavere terskel for rapportering

Laila Wilhelmsen – fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Leder i Sykepleierforbundet i Nordland, Laila Wilhelmsen mener det nå er en lavere terskel for rapportering av uønskede pasienthendelser ved norske sykehus.

Foto: Kari Skeie / NRK

Mer rapportering betyr ikke at det gjøres flere feil enn tidligere, sier leder i Sykepleierforbundet i Nordland, Laila Wilhelmsen.

– Det handler ikke om at det er flere hendelser, men at det har blitt lettere for helsepersonell å melde i fra. Nå kan man sende inn meldinger gjennom kunnskapssenteret og få veiledende svar tilbake. Dermed trenger ikke helsepersonell å melde direkte til helsetilsynet, som kan høres skumlere ut, sier Wilhelmsen.

Særlig ved Nordlandssykehuset har det vært jobbet mye med pasientsikkerhet og registrering av feil de siste årene. Bare et par tastetrykk unna så er Kunnskapssenteret informert, og i motsetning til tidligere tør ansatte nå å si fra.

– Jeg føler at det har blitt en annen kultur i sykehusene. Det er synd at det ikke skjer det samme i kommunehelsetjenesten, det er dessverre ikke kommet dit ennå. Der er det fremdeles på gammelmåten, sier Wilhelmsen.

Rom for forbedring

Det er ikke bare i kommunehelsetjenesten det er rom for forbedring. Det er mange flere uønskede hendelser som fører til pasientskader på norske sykehus, enn de 10 tusen som rapporteres inn.

– Hvis vi sammenlikner oss med Danmark som er på lik størrelse som Norge i folketall, så får de inn cirka 50 tusen meldinger i året. Mitt mål er å komme opp i 30 tusen meldinger i løpet av en ti års periode, sier Flesland.

Feil bruk av prosedyrer, flytting av pasienter, fall og feil bruk av legemidler er gjengangere i meldingene som rapporteres inn til kunnskapssenteret.