Vet ikke hva dørmerkingen betyr

Politiet har registrert fenomenet over hele landet, men ikke i ett eneste tilfelle har det vært forbundet med noe kriminelt.

 Øystein Røsnes

Politiadvokat Øystein Røsnes, mener at dørmerkingen ikke må forveksles med papirlappene, som blir brukt for å se om folk er borte fra hjemmene sine.

Foto: Politiet i Salten

Fra Finnmark i nord til Hordaland i vest, har det blitt registrert mystiske merker på ytterdørene til private boliger den siste tiden. Rundinger, kryss, firkanter og tegnestifter er de mest vanlige merkene, og det spekuleres i hva de faktisk betyr.

Salten politidistrikt bekrefter at de legger merke til den samme tendensen. I Meløy har det blant annet dukket opp tegnestifter på ytterdørene til noen av beboerne. Leder for vinningsgruppa, Øystein Røsnes, forklarer at de ikke vet hvorfor merkingen skjer.

– Vi har hypoteser om hva det kan være, men vet ennå ikke årsaken til at dører merkes med figurer og tegnestifter, sier Røsnes.

Dørselgere

Så langt tyder det på at det skjer i forbindelse med dørsalg.

– Det er da fortrinnsvis snakk om utenlandske dørselgere som har en slags intern merkeprosedyre, slik at andre selgere kan se hvor lett det er å selge der, forklarer han.

Han vil ikke utelukke at merkingen kan ha noe med kriminalitet å gjøre, rett og slett fordi de ikke har nok informasjon. Han oppfordrer folk til å kontakt med politiet hvis de ser noen som merker dører, slik at de kan forstå fenomenet bedre.

– Vi registrerer i våre systemer at det er noe som skjer over hele landet, men ikke ett eneste tilfelle har vært forbundet med straffbare handlinger, forklarer han.

Papirlapper i dørsprekken er et annet fenomen som på sin side har vært knyttet til grove tyverier. Han mener at det ikke må forveksles med merkingen av dører.

– Hvis man setter seg i gjerningspersonens ståsted, ønsker man å finne ut om folk er hjemme. En papirlapp i døra eller en stein på dørmatta, vil kunne si noe om folk er hjemme hvis tingen blir værende. Merker på døra fungerer ikke på samme måten. Det ville vært helt ulogisk, forklarer han.

– Ingen høysesong

Han vil ikke si at sommeren er noen høysesong for vinningskriminelle, men ber likevel folk ta sine forhåndsregler når de ikke er hjemme. Han får støtte av Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If skadeforsikring, som mener det er viktig å tenke innbruddssikkerhet i ferietiden.

– Det mest effektive tiltaket bortsett fra innbruddsalarm, er å alliere seg med naboene. Få noen til å ta inn aviser, legge søppel i søppelkassene. Eventuelt vanne blomster eller klippe plenen. Det viktigste er at noen følger litt med, sier Clementz.

Sigmund Clementz, If

Kommunikasjonsrådgiver i If, forteller at selv om du har innbruddsalarm, kan du ikke føle deg helt trygg.

Foto: Kilian Munch

Han forklarer at tendensene viser at innbruddstyver lar store ting ligge, og går heller for små ting som: Mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, kontanter og sølvtøy.

Røsnes mener nordmenn er for naive og kan bli flinkere til å låse inn ting. Terskelen er høyere for å stjele ting som ikke står fremme. Verktøy, gressklippere og sykler er typiske ting som blir stående ulåst.