Mystisk ærfugldød trolig oppklart

Sult og kulde ser ut til å være årsaken til at over hundre ærfugl har krepert i havnebassenget på Andenes.

Død ærfugl

SULT OG KULDE: Dette kan være årsaken til at så mange ærfugler har måttet bøte med livet på Andenes.

Foto: Dan Henrik Klausen

Det går fram av obduksjonsrapporten som nå er klar.

– Diagnosen til dødsårsaken er avmagring som følge av næringsmangel i kombinasjon med kulde. Det sier kommuneveterinær i Andøy, Harald Fodstad.

Kan være andre årsaker

Fodstad utelukker ikke at det kan være andre årsaker til at over hundre ærfugl i havenbassenget på Andenes er funnet døde siden nyttår.

– For å være helt sikker bør vi undersøke om det kan finnes rester av tungmetaller og andre miljøgifter i de døde fuglene. Det er foreløpig ikke sendt inn slike prøver, men det bør gjøres, sier Fodstad.

Kan være for mangle fugler

Hvis det viser seg at dødsårsaken til de over hundre ærfuglene skyldes mangel på mat, ser Harald Fodstad ikke bort fra at det er for mange ærfugler i området.

– Kanskje kan mangel på mattilgang være en årsak, i kombinasjon med en langvarig kuldeperiode vi hadde rundt årsskiftet. Da må vi i så fall se på dette som naturens måte å regulere ærfuglbestanden på, sier Harald Fodstad.

Video Døde ærfugler på Andenes