Hopp til innhold

3000 år gammel myr «hermetiseres» : – Gikk i svart for meg. Utrolig sneversynt

Å «hermetisere» myra skal hindre at karbon slippes ut ved bygging av veier. – Jeg ble sjokkert. Myra er så mye mer enn karbon, sier Anne Breistein i Sabima.

Myr

E6 på Helgeland bygges over myr, med en helt ny metode for bygging.

Foto: Frank Nygård / NRK

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Forrige uke omtalte NRK hvordan veientreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner mener å ha løst utfordringene med at veibygging på medfører store utslipp CO₂.

Kort fortalt presser de myra til halv størrelse – og legger veien på toppen.

Ifølge prosjekteringsleder Hans-Petter Hansen blir 90 prosent av karbonet liggende igjen i myra.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Jeg må innrømme at jeg ble sjokkert. Nå skal de altså redde myra ved å lagre karbon. Myra er mye mer enn karbon, sier Anne Breistein til NRK.

Hun legger til:

– Det gikk i svart for meg. Det er utrolig sneversynt.

Breistein får støtte av Vigdis Vandvik ved UiB som mener det bør finnes andre løsninger.

Her bygger de vei over myra – og «hermetiserer» klimagassene i bakken

«Enkel» løsning på et komplisert problem

Vandvik er senterleder ved CeSAM senter for bærekraftig arealbruk. Da hun fikk høre om løsningen tenkte hun at dette er nok en «enkel» løsning på et komplisert biologisk problem.

– Myr er langt mer enn et karbonlager. De fungerer som svamper for flomvann og holder på vannet når det blir tørke. I tillegg er myr veldig viktig for massevis av arter som moser, biller og fugler.

– Denne metoden ødelegger for livet i myra. På toppen av det ødelegger den for fremtidig karbonlagring som skjer hver eneste dag når plantene i myra driver fotosyntese.

Ny byggemetode over myr på E6 Helgeland sør

En ny byggemetode over den 3000 år gamle Kringelmomyra skal sikre at mindre karbon ikke slippes ut.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ifølge Vandvik er rundt 10 prosent av Norges areal myr.

Men en tredjedel er blitt borte i moderne tid.

Hun mener det ville vært langt bedre å bygge bru over myra.

– Det lar myra leve. Under brua kan det være et sammenhengende system og alle de biologiske prosessene kan fortsette som før, sier hun og legger til:

– Samtidig er jo ei bru også et inngrep. Jeg tror vi skal være litt edruelige om vi trenger alle disse nye tingene som vi bygger i naturen.

Bru ikke et godt alternativ

Hans-Petter Hansen, prosjekteringslederen, sier det kunne vært bygd bru.

Men ifølge ham er det er på ingen måte sikkert at det ville vært en bedre løsning for miljøet.

– Her ville ikke det vært en god løsning. Ei bru må fundamenteres under myra. Da må vi i tillegg bygge en anleggsvei ved siden av brua. En slik vei vil ha et like stort avtrykk og like ødeleggende som en permanent E6 vil ha.

Hans-Petter Hansen, prosjekteringsleder, LNS

Hans-Petter Hansen er ansatt i Aas-Jakobsen Trondheim AS og er prosjekteringsleder.

Foto: Frank Nygård / NRK

Han legger til at ei eventuell bru også må være høy for å ikke ta bort lyset.

– Vil myra og livet i myra være intakt etter bygging av veien?

– Det er det vi prøver å få til nå. Vi gjør ingen inngrep på siden av veien og vi gjør tiltak som skal sikre at vannet i myra ikke blir drenert bort.

Myr

Myra er tilholdssted for mange arter. Flere reagerer på at dette vil berøres av den nye metoden.

Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Hvordan kan dere være sikre på det dere gjør fungerer?

– Vi har satt i gang et prosjekt med å registrere hva som er i myra av naturtyper og vannivå før vi bygger veien.

Etter byggingen blir det kontrollarbeid.

– Etterpå har vi et program som skal følge opp at vi bevarer naturtypene og at vannivået er der det var før byggingen.

Les også: Sølvi (65) satt fast i multemyren – brannvesenet reddet både henne og det ene multebæret

Sølvi Olsen (65) ble reddet opp av myr i Harstad
Sølvi Olsen (65) ble reddet opp av myr i Harstad

Funker ikke med vei på myr

Anne Breistein i Sabima mener det burde vært totalforbud mot å bygge på myr, uavhengig av hvor mye karbondioksid som eventuelt blir lagret.

– Jeg trodde helt ærlig vi var kommet lenger enn å bare se en side av saken. Myra er da vel etablert som mer enn et karbonlager? spør hun.

Anne Breistein

Anne Breistein i Sabima sier den nye metoden vil hindre myra i å vokse – som vil fange mer karbondioksid i fremtiden.

Foto: Sabima /

– Myra er et enormt viktig og truet økosystem. Vi redder den ikke med å kjøre en vei gjennom.

I likhet med Vandvik mener hun ei bru hadde vært et bedre alternativ.

– Det er bedre å bygge en liten vei ved siden av framfor å stanse hele økosystemets funksjon. Nå synes jeg riktignok ei bru også kan være skadende ved at det ødelegger for fugler.

– All forstyrrelse er i utgangspunktet dumt.

Ny byggemetode over myr på E6 Helgeland sør

E6 på Helgeland, i Grane kommune, blir bygd over myr med en helt ny metode.

Foto: Frank Nygård / NRK

Nye veier er det nok behov for også i fremtiden. Breistein er bekymret for at løsninger som dette kan senke terskelen for å bygge på myr.

– Gir man en mulighet for en løsning som gjør det enklere å unngå konflikt er det lettere å si ja til nye prosjekter.

– Men dette er en metode som bare tar vare på én verdi i myra. Den tar på ingen måte vare på de andre verdiene i myra.