Hopp til innhold

Mye lakselus på villfisken i sommer: – Har hatt negativ effekt på bestandene

Mange steder langs kysten har smittepresset økt i sommer, ifølge en ny rapport. Det er dårlig nytt for villfisken.

Lakselus

Den nye rapporten er en foreløpig vurdering av datamaterialet, men gir likevel en realistisk oversikt over utviklingen langs de undersøkte delene av norskekysten våren og sommeren 2016.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Seniorforsker Ørjan Karlsen ved Havforskningsinstituttet forteller at det overordnede inntrykket er at 2016 har bydd på mer lakselus enn tidligere år, selv om det er individuelle forskjeller fra sted til sted.

Han beskriver smittepresset som høyt mange steder i landet, og trekker blant annet frem områder som Rogaland, Hardanger og Sunnmøre.

– På den fisken som vi har målt, snakker vi om så høye lusenivåer at villfisken vil merke det fysiologisk. Altså en forhøyet sannsynlighet for at fisken dør, forteller Karlsen.

Mer lus utover sommeren

Den ferske rapporten, som du kan studere her, tar for seg antall lus på laks, sjøørret og røye. Ifølge rapporten var det mye lakselus fra Rogaland og helt opp til Trøndelag i vår, og den tiden av året når smolten vandrer ut til havet.

Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som trolig har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye mange seder, skriver Havforskningsinstituttet.

Oppdretterne er av myndighetene pålagt å holde antallet lus på fisken under et bestemt nivå. Likevel gjør antallet fisk i anleggene langs kysten at utslipp fra oppdrett kan være en vesentlig bidragsyter til lakselus på villfisk.

Selv med avlusning, driver mye av larvene med strømmen og angriper vill laks og sjøørret og spiser av fiskens slim og hud.

– Vi modellerer smittepresset fra oppdrettsanleggene, og baserer oss på brorparten av smitten kommer fra disse. Men det gjelder ikke overalt. Det finnes steder hvor vi har registrert mye lus, uten at det er oppdrettsanlegg i nærheten, bemerker seniorforsker Ørjan Karlsen.

Naturlige forhold – som vanntemperatur og antall villfisk – spiller altså også inn.

Trussel

Styreleder Jens Olav Flekke i stiftelsen Redd Villaksen forteller at lakselus i dag er en alvorlig trussel mot mange av landets ville bestander av laksefisk.

I en tidligere sak fortalte han at de får tilsendt en del bilder fra folk rundt om i landet, som viser villfisk med lus.

– Vi kan dog ikke bare skylde på oppdrett, selv om det er den største trusselen i dagens situasjon. Historisk må aktiviteter fra jordbruket og kraftutbygging ta sin del av ansvaret, opplyste Flekke i forbindelse med en artikkel i sommer.