NRK Meny
Normal

Muggskader kan stanse sammenslåing

Nødvendig vedlikeholdstiltak på studentboligene i Narvik vil koste så mye at en fusjon mellom Studentsamkipnaden i Bodø (SSiB) og Narvik (SSiN) vil gi en åpningsbalanse på minus 52 millioner kroner.

– Helt uforsvarlig, mener styreleder i Studentsamkipnaden i Bodø, Jørn Åselid.

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Åselid at det er totalt uforsvarlig å fortsette fusjonsprosessen og sammenslåingen mellom studentsamskipnadene i Bodø og Narvik under de eksisterende rammebetingelser.

Stort vedlikeholdsbehov i Narvik

Etter forespørsel fra Åselid, har SSiB mottatt rapporter fra Rambøll AS vedrørende bygningsmassen tilhørende SSiN. Formålet med dette var å kartlegge funksjon, inneklima, vedlikeholdsetterslep og nødvendige strakstiltak.

Jørn Åselid

Jørn Åselid i SSiB mener en fusjon ikke er forsvalig.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Tallene som fremkommer i disse rapportene viser et etterslep på omtrent 76,2 millioner kroner.

Tar man med estimert pensjonsforpliktelse vil regnskapet for SSiN vise en negativ egenkapital på rundt 94 millioner.

Selv om SSiB har en egenkapital på 42 millioner, vil en fusjon gi samskipnaden en åpningsbalanse neste år på flere titalls millioner i minus. Åselid mener en fusjon nå er totalt uforsvarlig.

– Enhver bedrift som har en åpningsbalanse på minus 52 millioner er langt over grensa for det som er forsvarlig, sier han.

Mye fukt- og muggskader

Øystein Strømsnes

Studentleder i Bodø, Øystein Strømsnes, blir ikke overrasket over skadene han ser fra Narvik sine studentboliger.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Leder for Studentorganisasjonen i Bodø, Øystein Strømsnes, ser på bildene fra rapportene at det er mye skader.

– Det er mye kjøkken og bad som går igjen, med fuktskader, forteller Strømsnes.

Han blir ikke overrasket over skadene.

– Noen boliger ble satt opp i 89, og det har ikke vært noe vedlikehold siden. Med masse studenter boende der, og høy utskiftning, så er det klart det blir slitasje.

Videre dialog

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Torill Johansson, bekrefter at de har mottatt brevet og at de har vært i dialog med SSiB.

– Departementet vil ha en videre dialog med begge studentsamskipnadene om dette og jobber nå med å få en oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet for den kommende Studentsamskipnaden i Nordland, sier Johansson til NRK.no.

Fusjonen mellom de to samskipnadene skal etter planen gjennomføres 1. januar. Johansson sier at Kunnskapsdepartementet skal jobbe videre med saken, og tar sikte på at sammenslåingen fortsatt skal skje i januar.

Trenger studentboliger

I Narvik er studentene bekymret for at de må selge mange studentboligene, mens de i Bodø har et behov på 1400 nye studentboliger over de neste ti årene.

Åselid er positive til fusjon, men slik som situasjonen er nå, kan han ikke se dette som en god idé.

– Å starte med en negativ egenkapital på minus 52 millioner ser jeg ikke på som et alternativ engang.

Øystein Strømsnes og Jørn Åselid

Øystein Strømsnes og Jørn Åselid ser gjennom rapporten fra Rambøll AS om studentboligene i Narvik.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK