Staten anker etter at de tapte mot Torbjørn (23)

MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen vant mot Pasientskadenemnda i Oslo tingrett og ble tilkjent erstatning. Nå har dommen blitt anket. – Det er ikke slutt nå. Jeg er klar for en ny kamp i retten.

Torbjørn (23) mener han fikk MS av vaksine

MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen fra Andøya vant mot staten i Oslo tingrett og ble tilkjent erstatning. Nå anker Pasientskadenemnda fordi de mener det ikke er bevist at sykdommen skyldes MMR-vaksinen han fikk som 12-åring.

MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen fra Andøya vant mot staten i Oslo tingrett og ble tilkjent erstatning.

Nå anker Pasientskadenemnda fordi de mener det ikke er bevist at sykdommen skyldes MMR-vaksinen han fikk som 12-åring.

– Vi mener det ikke er bevist at det er medisinske holdepunkter for at MMR-vaksinen kan ha ført til Kiil Karlsens MS-sykdom, sier Kari Løken som er seksjonssjef i rettssaksseksjonen i Pasientskadenemnda til NRK.no.

Det var i oktober i år at Kiil Karlsen vant frem i Oslo tingrett.

Dommen slo fast at Pasientskadenemnda sto ansvarlig for å utbetale erstatning til 23-åringen, i tillegg til å betale saksomkostninger på til sammen 350.000 kroner.

Slik konkluderte Oslo tingrett:

«Retten er kommet til at Kiil Karlsens MS-sykdom kan være en følge av MMR-vaksinen i samvirke med andre årsaker. Staten har ikke godtgjort at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige årsaker til Kiil Karlsens MS-sykdom. Vilkårene for erstatning etter smittevernloven § 8–2 første ledd er dermed oppfylt».

(artikkelen fortsetter under)

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil med alle papirene

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil fikk avslag hos Pasientskadenemnda to ganger, før de til slutt vant frem i Oslo tingrett. Nå må de møte i retten igjen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Uenig i bevisvurderingen

Den konklusjonen vil ikke Pasientskadenemnda at skal bli stående og de anker lagmannsretten.

– Vi har anket dommen fordi vi er uenig i den bevisvurderingen og rettsanvendelsen som er gjort. Dette er en prinsipielt viktig sak for, sier Løken.

– Hvorfor er det prinsipielt viktig?

– Dette er prinsipielt viktig fordi det trengs en avklaring av hvilket beviskrav som skal gjelde for saker som gjelder erstatning etter vaksine. Det viktigste for oss er at dette er et uavklart rettsområde. Derfor mener vi der er viktig at vi får en avklaring i høyere rettsinstanser.

– Teoretisk mulig at vaksinen kan være årsaken

I 2011 vedtok Norsk Pasientskadeerstatning at Kill Karlsen ikke hadde rett på erstatning. Den avgjørelsen ble støttet av Pasientskadenemnda i mai i fjor.

Men Oslo tingrett så altså annerledes på saken:

«Retten legger til grunn at det er teoretisk mulig at MMR-vaksinasjon kan være en av flere faktorer som forårsaker MS. Det er ikke nødvendig for rettens avgjørelse i saken å gå nærmere inn på de ulike medisinske teorier på området. Det er tilstrekkelig å vise til at en slik teoretisk mulighet ble bekreftet av alle de fire sakkyndige vitnene i saken, samt at dette heller ikke er omtvistet mellom partene i saken».

– Burde ikke ankes

Advokat Helge Husebye Haug som representerte Kiil Karlsen i retten, mente dommen var velskrevet og reflektert.

– Dommen er tydelig og sier klart ifra at Torbjørn har krav på erstatning som en følge av at han kan ha blitt skadet av vaksinen, sa han.

Husebye Haug fortalte at loven sier at det holder at det kan være en sammenheng mellom vaksinen og sykdommen.

– Dommeren har helt tydelig lagt til grunn at det ikke er tvil om at det kan være en sammenheng. Da er lovens krav oppfylt og man skal ha erstatning.

Husebye Haug la til at han mente dommen ikke burde ankes.

– Klar for ny kamp

Men at det var det som skjedde, overrasker ikke Torbjørn Kiil Karlsen selv. Han fikk i går vite om avgjørelsen fra Pasientskadenemnda.

– Det var vel mer eller mindre ventet at de skulle anke, sier han til NRK.no.

Selv om det nå kan ta mer enn et år før saken på nytt kommer opp for retten, er Kiil Karlsen klar for møte Pasientskadenemnda på nytt

– Det er ikke slutt nå. Jeg er klar for ny kamp i retten.