Møtte Diana om minerydding

Et restaurantbord i Sarajevo for 13 år siden. Prinsesse Diana har bedt om lunsj og møte med Per Nergård fra Narvik. Hun vil snakke om minerydding.

%%INSFILE

MØTTE DIANA: Per Nergård (t.v.) fra Narvik leder mineryddingsseksjonen i Norsk Folkehjelp. For 13 år siden hadde han møte med prinsesse Diana i Sarajevo om arbeidet sitt.

Foto: Ivar Christiansen

Det historiske bildet ved lunsjbordet på en restaurant i Sarajevo er tatt sensommeren 1997. Bare få uker før den britiske prinsessen ble drept i den fatale trafikkulykken.

Snakket alene med Diana

– Hun besøkte mineofre i Bosnia og ville ha et uformelt møte med oss i Norsk Folkehjelp om mineryddingsarbeidet vårt. Møtet begynte som en lunsj, men etterpå ville hun snakke alene med meg, forteller Per Nergård til NRK Nordland.

I 17 år har han arbeidet med minerydding i Norsk Folkehjelp og i dag er han leder for organisasjonens mineryddingsavdeling. Da nyheten ble sluppet i dag, om at Norsk Folkehjelp er tildelt årets tv-aksjon, og at pengene skal gå til minerydding rundt om i verden, kom Per Nergård til å tenke på møtet med den britiske prinsessen.

Påvirket samtalen

– Jeg sa at jeg visste ikke så mye om henne. Det tror jeg påvirket vår samtale i positiv retning, fordi jeg tror hun slo seg til ro med at jeg ikke var forutinntatt overfor henne. Samtalen vår varte i en og en halv time der vi så hverandre i øynene.

Per Nergård sier han ble overrasket over engasjementet hennes, det virket både oppriktig og ekte.

Oppriktig og ekte

– Jeg fikk et klart inntrykk av at dette ikke bare var en prinsesse som var ute etter å finne noe sosialt å smykke seg med, sier Per Nergård.

Av Norsk Folkehjelp ble den britiske prinsessen invitert til Oslo for å delta i arbeidet med å få til den internasjonale mineavtalen samme høst. Men bare noen få uker etter det historiske møtet i Sarajevo ble prinsesse Diana drept i den skjebnesvangre trafikkulykken i Paris.

Diana ville til Oslo

– I ettertid fikk jeg vite at hun hadde planer om å komme til Oslo. Jeg har tenkt en del på hva det ville ha betydd for vårt arbeid. Hadde hun fått leve ville hun i dag ha vært en frontfigur i mineryddingsarbeidet i verden, sier Per Nergård.

Per Nergård er både glad og stolt over at årets tv-aksjon skal gå til inntekt for mineryddingsareidet til Norsk Folkehjelp. En ting er pengene, som vil komme dette vanskelige arbeidet til gode. Men vel så viktig er bevisstgjøringen ikke minst hos det norske folket om hvor viktig dette arbeidet er.

Viktigst i hele verden

– Det er nok desverre slik at ikke så mange vet hva vi står for. Men vi er faktisk den vitigste humanitære organiasasjonen i verden som driver med dette arbeidet, sier Per Nergård.

USA, som til nå har valgt å stå utenfor mineryddingsarbeidet til tross for at de selv har gjort seg skyld i at dette problemet finnes, har nå tatt kontakt med Per Nergård.

Obama har bedt om råd

– Jeg fikk nylig en direkte henvendelse fra Barack Obamas administrasjon om å komme med råd om hva USA kan gjøre i dette arbeidet. Det setter jeg pris på, sier Per Nergård, som ser at arbeidet hans nytter.

Det finnes i dag mellom 50 og 100 millioner landminer som er utplassert i omlag 80 land forskjellige steder i verden. Norsk Folkehjelp arbeider med minerydding i 18 av disse landene. Verst er forholdene i Afghanistan, Irak, Angola og Columbia. Bare i Laos er 60 millioner udetonerte klasebomber.