Hopp til innhold

Mottak ute av kontroll

Asylmottaket i Hattfjelldal får strykkarakter i en tilsynsrapport fra UDI.

Asylmottaket i Hattfjelldal

ASYLMOTTAK: Det er 75 faste plasser på asylmottaket i Hattfjelldal.

Foto: Frank Nygård / NRK

- Økonomistyring ute av kontroll, manglende oppfølging av ansatte, og beboere er bare noen av nesten 40 avvik som tilsynsrapporten peker på. Utendingsdirektoratet (UDI) slakter drifta av asylmottaket i Hattfjelldal.

LES OGSÅ: Skepsis i Hattfjelldal

LES OGSÅ: – Velkommen til Hattfjelldal

- Etablert for raskt

Etter ni måneders drift har de ansvarlige ikke klart å få på plass rutiner som blant annet sikrer god økonomistyring og oppfølging av ansatte og beboere.

- Det skal ikke ta så lang tid å få drifta på et nytt asylmottak til å komme innenfor de kravene UDI stiller, sier rådgiver Paul Knudsen i UDI region.

- Men har dere kvalitetssikra driftsoperatøren godt nok?

- I ettertid så kan vi nok si at vi skulle ha sjekka flere ting før vi inngikk en avtale. Men i den situasjonen som vi var i så måtte vi etablere plasser så fort som vi mente det var forsvarlig. Kanskje dette var litt for fort.

Økonomiske problemer ved mottaket skapte en tillitskrise som toppet seg mot slutten av mai i år. Samarbeidsrådet ble skadelidende og flere deltakere trakk seg fra rådet etter det.

Tilsynsrapport fra Hattfjelldal statlig mottak 2009

Mottaket har ikke tiltak for oppfølging av mulig ofre for
menneskehandel.

Tilsynsrapport fra Hattfjelldal statlige mottak 2009

Etter ni måneders drift av Hattfjelldal mottak mangler fortsatt mye før UDI kan si seg fornøyd. En tilsynsrapport fra 24. juni avdekker nesten 40 avvik som driftsoperatøren må rydde opp i.

Asylmottaket i Hattfjelldal

DRIVER: Freddy Hågensen innrømmer at det er vanskeligere å drive mottak enn det han trodde.

Foto: Frank Nygård / NRK

- Det er klart at alle skjema må leses og her har det skjedd avvik. Vi har ikke gått grundig nok igjennom alt, sier driftsoperatør Freddy Hågensen til NRK.

- Men skulle du ikke visst dette før mottaket ble starta?

- Jo, vi kan ikke ta annet enn selvkritikk på dette.

Noen av merknadene i rapporten:

  • Mottaket mangler budsjett.
  • Opplæring i brannsikkerhet for dårlig
  • Mottaket har ikke tiltak for oppfølging av mulig ofre for
  • menneskehandel.,
  • Mangler aktivitetsplan for beboerne
  • Mottaket mangler skriftlige rutiner for arbeidet med enslige
  • mindreårige asylsøkere.
  • Beboerne mener det er så fullt av folk at det lett oppstår gnisninger om eksempelvis datamaskiner
  • Mottaket mangler skriftlige rutiner for håndtering av vold og
  • overgrep mot kvinner.

LES HELE RAPPORTEN HER: Tilsynsrapport fra Hattfjelldal statlig mottak 2009

Men dette skjer tross for at UDI flere ganger siden oppstarten i desember i fjor har påvist flere avvik, og påpekt disse overfor driveren. Blir det ikke ordnet opp i avvikene kan mottaket bli stengt.

- Vi må følge opp og se hvor alvorlige manglene er. Men i verste fall må vi vurdere bruddene som mislighold og da kan avtalen bli sagt opp, sier rådgiver Paul Knutsen i UDI.

75 plasser

Mottaket i Hattfjelldal med 75 faste plasser ble åpnet 15. desember 2008. I avtalen mellom mottaket og UDI står det om mottaket:

”Den skal sikre et midlertidig og nøkternt, men tilfredsstillende botilbud for personer som søker asyl i Norge.”

For å drive mottaket betaler UDI 3,7 millioner kroner i året. I tillegg fikk driveren 350.000 kroner i engangsbeløp til investeringer ved oppstart og mottaket får vel en million kroner i året til leie av lokaler.

Asylmottaket i Hattfjelldal

MOTTAKET: Et gammelt heimevernshus har blitt mottak.

Foto: Frank Nygård / NRK

- Det er selvfølgelig økonomien som fikk meg til å drive et asylmottak, sier driftsoperatør for Hattfjelldal mottak Freddy Hågensen.

- Så det er mulig å tjene penger på mottak?

- Det er klart.

Men Hågensen mener avvikene i rapporten fra UDI skal være ordnet opp innen 1. oktober.

Kritiserer UDI

Ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås (Ap) har ikke sett tilsynsrapporten før NRK kommer på besøk. Han mener UDI må ta mye av kritikken for at situasjonene har blitt slik den beskrives i rapporten.

- Driverne av mottakene må gås mer etter i sømmene, og det gamle heimevernshuset som nå brukes som asylmottak burde aldri vært tatt i bruk til et slikt formål.

- Det tror jeg at det er bare å erkjenne, det tas i bruk bygninger som er mer saneringsverdig enn restaureringsverdig, sier Almås til NRK.

- Men jeg forventer at mottaket tar denne rapporten på alvor og rydder opp i avvikene som påpekes.

Andre skrekkeksempel på ei uke

Tidligere denne uka kunne NRK vise forholdene ved asylmottaket Senjahesten på Senja i Troms.

”Konkursbo” driver asylmottak

Doblet innbyggertall med asylsøkere

- Senjehesten må stenges