– Den største dyretragedien i Norge utførte Mattilsynet selv

Med politiet som bistand aksjonerte Mattilsynet mot gården til Sigmunn Salomonsen. Bonden selv ble bortvist mens 300 dyr ble samlet inn og kjørt til slakteriet hvor de ble tvangsslaktet. – Nå skal vi endelig få svar på om Mattilsynet handlet riktig, sier Salomonsen.

Sigmunn Salomonsen - siste kveld

BLE FRATATT DYRENE SINE: Gårdbruker Sigmunn Salomonsen har stevnet Mattilsynet for retten, ett år etter at han mistet råderetten over nesten tre hundre dyr.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Ett år etter at han mistet råderetten over nesten tre hundre dyr i en dramatisk aksjon stevnet gårdbruker Sigmunn Salomonsen Mattilsynet for retten. 22. oktober starter rettssaken i Lofoten tingrett. Det er satt av en uke til saken.

Rettssaken vil omhandle både avviklingen av dyreholdet og at Mattilsynet i etterkant har nektet han retten til å eie eller drive med dyr i to år.

Sigmunn Salomonsen

SIGMUNN SALOMONSEN BANDT ALDRI FAST NOEN SAU: Anklager Mattilsynet for bildeforfalskning.

Foto: John-Inge Johansen / NRK

– Det blir en lettelse å komme til bunns i alle ubesvarte spørsmål. Jeg vet det er mange som er meget spente på dommen i denne saken, sier Salomonsen.

Sigmunn Salomonsen gruer seg til rettssaken i oktober.

– En rettssak er alltid en belastning. Samtidig skal det bli godt å bli ferdig slik at jeg kan gå videre i livet.

Salomonsen har anmeldt både Mattilsynet og politiet for en rekke forhold, men har også selv blitt anmeldt av Mattilsynet.

Bonden fra Vestvågøy har også stevnet Landbruks- og matdepartementet for retten etter at Mattilsynet avviklet dyreholdet på gården i fjor vår.

Slaktet drektige sauer

Like før påske i 2011 gjennomførte Mattilsynet en avvikling av dyreholdet ved en gården til Salomonsen. Totalt ble 281 sauer og 52 fjørfe fraktet til slakteriet. Dyrene ble tvangsslaktet, og svært mange av sauene var drektige, men Mattilsynet mente det var nødvendig å avvikle besetningen.

I etterkant av slaktingen har Mattilsynet fått kraftig kritikk for håndteringen av saken. Blant andre Dyrebeskyttelsen i Nordland sier slaktingen var unødvendig og at dyrene heller burde vært omplassert. Det er heller ikke lov til å transportere drektige dyr.

– Forfalsket bildebevis

Mattilsynet har forfalsket bildebevis i sluttrapporten sin, 
det hevder lofotbonden som fikk tvangsavviklet hele bestanden på nesten tre hundre sau før påske. Tilsynet innrømmer at det er skjedd en misforståelse. Den innrømmelsen kom etter at bonden ga NRK sine private videoopptak.

Slik omskrev Mattilsynet sannheten

Bakgrunnen for tvangsslakten var flere pålegg fra tilsynet som ikke var fulgt opp av bonden. Et av bildene i en rapport tilsynet la frem, viste en sau som sto bundet fast i en hall på gården.

I rapporten sto det: «I tillegg stod en sau alene på langt tjor ute i en stålhall med skrot i umiddelbar nærhet».

Dette viste seg imidlertid å være en feil. Salomonsen kunne ved hjelp av private opptak bevise at Mattilsynet ikke snakket sant.

Det viste seg at det faktisk er en av medarbeiderne fra Mattilsynet som selv hadde tjoret fast sauen.

– Jeg vil påstå at den største dyretragedien i Norge utførte Mattilsynet selv denne dagen. Det ble slaktet 283 sauer rett før lamming. Noen hadde født før Mattilsynet slo til, og andre fødte på slakteriet. En lama, noen geiter, 20 duer og om lag 30 høns ble avlivet av Mattilsynet, sier Sigmunn Salomonsen.

Sigmund Salomonsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

15 hester ble omplassert, etter mye press fra dyreorganisasjoner og press fra folket, men Mattilsynet ville i utgangspunktet og slakte disse.

Salomonsen hevder Mattilsynet la opp til å stoppe ham på alle måter.

Trond Kroken i Mattilsynet

distriktssjef Trond Kroken i Mattilsynet i Lofoten.

Foto: John-Inge Johansen

– Det er mange usannheter som skal avdekkes i retten. Dersom jeg hadde følt meg forfulgt av Mattilsynet eller jeg hadde ment at deres framstilling var feil, ville jeg aldri ha gått til sak mot Mattilsynet. Alle vet at det er meget vanskelig å gå til sak mot staten, det er både slitsomt og krevende. Jeg står alene mot tusen mann, sier han.

– Godt å bli ferdig

Advokat Målfrid Ålberg som representerer Sigmunn Salomonsen vil ikke kommentere den kommende rettssaken på det nåværende tidspunkt.

Mattilsynet ser fram til å møte i Lofoten tingrett 22. oktober. Distriktssjef Trond Kroken vil ikke kommentere kritikken fra Sigmunn Salamonsen i media.

– Det skal bli godt å sette sluttstrek for denne saken, sier distriktssjef Trond Kroken i Mattilsynet i Lofoten til NRK.no.

Mattilsynet samler inn nesten 300 sauer for tvangsslakting i Lofoten

KJØRT TIL SLAKTERIET: Her samler Mattilsynet inn sauene, før de blir kjørt bort for tvangsslakting.

Foto: John Inge Johansen / NRK