Møter bestemor i konflikrådet

Unge lovbrytere i Salten risikerer nå å møte bestemora si i en snakkesirkel hos konfliktrådet.

Ungdommen leker i svingdøra til Askim Torget
Foto: Marius Engebretsen / NRK

Konfliktrådet i Salten arrangerer nå såkalte stormøter. Her skal alle parter i den kriminelle handlingen møtes i en sirkel for å snakke sammen.

- Jeg tror den største effekten med dette er at det går opp et lys for unge lovbrytere.

- De unge vil kanskje forstå at de har forårsaket ganske mye lidelse på grunn av sine handlinger, sier konfliktrådsleder Bjørn Sjødin i Salten.

Som første i landet er de ansatte og meglerne i konfliktrådet i Salten lært opp i en pedagogisk forebyggende metode som stammer fra urbefolkningen i New Zealand.

Brukt av urbefolkningen

- Da det oppstod en konflikt i samfunnet, satt folk seg ned i ring og pratet seg gjennom saken. Dette er kommet til vesten og er blitt videreutviklet i vesten.

Kort og godt blir alle involverte parter etter ei eller flere kriminell handling kontaktet for å snakke sammen. Det er særlig de som gjentatte ganger gjør noe ulovlig som stormøtet er ment for.

- Både lovbrytere og fornærmede var noe spørrende i starten, men etter å ha sett hverandres reaksjoner, forstår de hvor viktig slike møter er, sier Sjødin.