Hopp til innhold

Møte i Oslo splitter universitetsstyret i nord: – Demokratiske prosesser er brutt

De ansatte fikk beskjed om at styreperioden deres ble forlenget, uten at de selv var klar over det. Situasjonen har ført til strid og splittelse, på et universitet der det allerede råder uro.

Styret ved Nord universitet

Fagforeningene ved universitetet beskylder styreleder Vigdis Moe Skarstein (i midten) for å splitte styret hun leder.

Foto: Nord universitet

«Brudd på demokratiet. Ulovlig. Et kuppforsøk».

Dette er blant reaksjonene som har kommet fra styremedlemmer og fagforeningene ved Nord universitet, etter de ble kjent med at Kunnskapsdepartementet har forlenget styreperioden deres – uten at de selv fikk være en del av prosessen.

Ifølge fagforeningene har dette skjedd i et møte mellom styreleder Vigdis Moe Skarstein, de øvrige fire styrerepresentantene som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og departementet, i slutten av november.

Begrunnelsen for forlengelsen handler om at Nord universitet står overfor store utfordringer, og at departementet mener det er behov for kontinuitet i styret.

Nord universitet

Maktkamp og uro preger Nord universitet.

Foto: Ole Dalen / NRK

Leder for den største fagforeningen ved Nord universitet, Ole Jakob Sørensen i Forskerforbundet, nevner to grunner til at de reagerer på beslutningen.

– For det første er det lurt å bytte ut et styre, og dette er en demokratisk prosess som blir brutt. For det andre så mener vi at beslutningen er ulovlig, fordi er forlengelse må diskuteres med styrets medlemmer. Og det har ikke skjedd her.

Sørensen mener dette er et brudd på universitets- og høyskoleloven, og at de er blitt fratatt muligheten til å bytte ut styremedlemmer på demokratisk vis.

I et åpent brev til Kunnskapsdepartementet uttrykker fagforeningene ved universitetet sterk misnøye ved forslaget. Les hele brevet nederst i saken.

Saken har ikke vært behandlet i styret og har heller ikke vært kjent for ledelsen (...). Prosessen er høyst kritikkverdig og uforståelig.

Åpent brev på vegne av fagforeningene ved Nord universitet

– Har ikke bedt om forlengelse

Styreleder Skarstein bekrefter at hun og fire styrerepresentanter deltok på dette møtet, men avviser beskyldningene om en forlengelse av styreperioden.

– Vi ønsket å si fra til vår oppdragsgiver om at vi er bekymret for framtiden ved Nord universitet. Vi ba ikke om noen forlenget tillit, initiativet til det kom fra departementet etter møtet, sier Skarstein.

Bekymringene handler blant annet om at tilsynsorganet NOKUT er i en prosess der vurderer Nords universitetsstatus, men er sammensatte og flere.

Skarstein sier at hele styret og rektor ble informert om møtet i forkant. Ifølge styrelederen var det i etterkant at departementet sendte brev til hvert enkelt styremedlem, inkludert rektor og henne selv, der det ble informert om forlengelsen.

Rektor Bjørn Olsen og styreleder Vigdis Moe Skarstein

INFORMERTE: Vigdis Moe Skarstein stiller seg spørrende til anklagene om å ha gått bak ryggen på de ansatte, og sier hun har vært åpen med rektor Bjørn Olsen og alle styremedlemmene.

Foto: Martin Losvik, Nord Universitet

Departementet begrunner forlengelsen med «de utfordringer Nord universitet står overfor».

Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er flere årsaker til at de vurderer situasjonen til universitetet som utfordrende.

– Det er viktig for oss at universitetet fungerer godt, og nå er det i en utfordrende situasjon. Det har vært en nedgang i kandidater som gjennomfører utdanningene på normert tid, sier hun.

– Oppfatter dette som et kupp

NRK har vært i kontakt med styremedlemmer, som bekrefter at de selv ikke har vært en del av denne prosessen. I brevet anklager de Skarstein for å ha «gått bak ryggen på resten av styret».

Demokratiet ved universitetet er også satt ut av spill ved at nytt styre ikke blir valgt.

Åpent brev på vegne av fagforeningene ved Nord universitet

Ett av styremedlemmene NRK har snakket med er dypt uenig i forslaget til departementet.

– Jeg oppfatter dette som et rent kupp fra styrelederen. Styret trenger fornyelse, ikke mer av det gamle, sier medlemmet, som ønsker å være anonym.

Et annet styremedlem, Roar Tromsdal, er enig i at styret burde blitt orientert, men støtter selve beslutningen, legger han til.

– Det er et behov for kontinuitet på universitetet, så beslutningen er god. Selv om vi godt kunne blitt orientert, sier Tromsdal.

Uro og splittelse

Beskjeden fra departementet har ført til uro og splittelse blant styremedlemmene, som fikk tre dager på seg av departementet til å komme med innspill.

– Det betyr jo at de har tre dager på å si om de vil sitte videre eller ikke. Det er for kort tid, sier Sørensen.

Styreleder har splittet styret, og dermed satt tilliten til egen rolle i spill ved denne operasjonen.

Åpent brev på vegne av fagforeningene ved Nord universitet

Styrelederen forteller at hun ikke kjenner til at det skal være opprørsstemning blant de ansatte og fagforeningene, eller at hennes tillit skal være svekket.

– Det er ingen som har signalisert for meg at jeg bør trekke meg som styreleder. Jeg får min tillit fra statsråden. Det er statsråden som oppnevner de eksterne styremedlemmene og styreleder, understreker Skarstein.

Kunnskapsdepartementet begrunner den korte fristen med at de ønsker å få avgjort en forlengelse før jul.

– Dersom noen av styremedlemmene ikke ønsker å fortsette lenger enn den opprinnelige perioden, står de selvsagt helt fritt til det, skriver Borsch.

Universitetet kan miste doktorgradsprogram: – En krevende situasjon