Mobil havfarm skal kunne forhindre nye, massive dyretragedier

Et flyttbart oppdrettsanlegg kan gjøre at oppblomstring av giftige «dødsalger» blir et mindre problem i fremtiden.

Stasjonær havfarm, Nordlaks

Den ene havfarmen som Nordlaks skal bygge, er et oppdrettsanlegg som ikke er fortøyd noen plass. Dette betyr at den kan flyttes med motorkraft etter forholdene. Dette er en illustrasjon av den stasjonære havfarmen som står ferdig i 2020.

Foto: Nordlaks

Selskapet Nordlaks planlegger å bygge to anlegg av typen Havfarm. Dette kan på sikt revolusjonere oppdrettsnæringen.

Den første blir et 385 meter langt og 59 meter bredt oppdrettsanlegg og skal ligge stasjonært, fast fortøyd i havet utenfor Hadsel i Vesterålen.

Prislappen på denne blir over én milliard kroner og ferdigstilles i 2020.

Den andre, en såkalt dynamisk havfarm, kan flyttes ved hjelp av motorkraft. Begge havfarmene er planlagt å kunne romme 10.000 tonn laks.

– Det fine med havfarmen er at den gir muligheten til å flytte fisken bort fra giftige alger i en nødssituasjon, sier konsernsjef Eirik Welde.

De siste ukene har nesten åtte millioner oppdrettslaks dødd. Dette etter at giftige alger rammet flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.

Eirik Welde i Nordlaks
Foto: Bjørn Eide / Nordlaks

Nordlaks har anlegg fra Senja i Troms til Tysfjord og Hamarøy i Nordland. Welde har stor tro på det mobile anlegget som kan flyttes etter forholdene i havet.

– Man ligger i utgangspunktet i ett område, men kan flytte til mer skjermede områder hvis det blir uvær. Eller i dette tilfellet flytte anlegget bort ved algeoppblomstring.

Stor tro på prosjektet

Nordlaks er i en tidlig fase i prosjektet, men konsernsjefen er optimistisk med tanke på å få realisert planene.

Selskapet har ikke inngått byggekontrakt for den dynamiske havfarmen. De antar at det kan ta flere år før den står ferdig.

– Det viktigste nå er å få avklart forhold til reguleringsplaner og myndighetene. Så langt ser det ut til at det er mulig å få dette til, gitt at vi får de nødvendige tillatelsene på plass, sier Welde.

I oktober i fjor ga Fiskeridirektoratet grønt lys til den planlagte havfarmen, som skal ha base utenfor Hadseløya.

Nå tar selskapet med seg erfaringene fra de siste ukene med algeoppblomstring inn i planleggingen.

– I dag når vi skal flytte fisk har vi mange båter som er involvert for å flytte fisk fra ett anlegg til et annet. Med en havfarm kan vi flytte selve anlegget, som er mye raskere og krever mindre planlegging.

Nesvik er positiv

– Dette er sannsynligvis en av de positive sidene ved slike konsepter. Om det er løsningen på problemet med giftige alger helt generelt er imidlertid vanskelige å svare på.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier at et slikt anlegg vil være mer fleksibelt i situasjoner hvor fisken er i fare, men at man aldri kan helgardere seg mot alle typer risiko.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Kvarøy fiskeoppdrett

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik under et besøk på Kvarøy fiskeoppdrett.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han sier at Nærings- og fiskeridepartementet nå har begynt å se på regelverket, slik at de best mulig kan legge til rette for slike innovative løsninger i fremtiden.

– Er det noen prosjekter man har ekstra tro på?

– Fiskeridirektoratet har mottatt svært mange søknader om såkalte utviklingskonsesjoner. Flere nyskapende og spennende konsepter har fått tilsagn. Nordlaks sin havfarm er et av disse, sier han.

Denne videoen viser hvordan Nordlaks sine nye havfarmer opererer.