Mistet lensmannskontoret: – Fikk bedre politi

Færre lensmannskontor kan gi et bedre tilbud, mener ordføreren i Sørfold. I dag legger politimesteren fram sin innstilling til hvordan fremtidens politikart skal se ut.

Lars Kristian Evjenth

Ordfører i Sørfold, Lars Kristian Evjenth (Ap), forteller om positive erfaringer etter at de mistet lensmannskontoret sitt.

Foto: Kari Skeie / nrk

I dag skal politimesteren i Nordland legge frem sin innstilling til nærpolitireformen og hvordan den skal se ut i fylket. Det eneste som er sikkert er at det blir færre lensmannskontor enn det er i dag.

Tove Mette Bjørkmo

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Foto: Øystein Nygård / NRK

Det er ikke alle like begeistret for. Flere er bekymret for at færre lensmannskontor vil bety et dårligere polititilbud. I forslaget fra en arbeidsgruppe foreslås det å fjerne 15 lensmannskontor i sin nåværende form – tre av de i Vesterålen.

Ordfører i Sortland Tove Mette Bjørkmo (Ap), som representerte Vesterålen i arbeidsgruppa, peker på at det i ytterste konsekvens kan bli opptil ti mil utrykningsvei i deres region.

– Det er langt hvis det skjer noe alvorlig. Derfor har jeg bedt politimesteren dokumentere at vi fortsatt har et godt nok politi i Vesterålen selv om det legges ned noen lensmannskontor.

Frykten er at politiet ikke skal være til stede når folk trenger det som mest.

Gode erfaringer

Men kan færre kontor heller gi et bedre tilbud? Ja, mener ordfører Lars Kristian Evjenth (Ap) i Sørfold. For noen år siden ble lensmannskontoret deres flyttet og slått sammen med Fauske.

– Vi har stort sett bare gode erfaringer fra sammenslåinga med at vi har fått flere patruljer på ettermiddagstid og i helgene. Politiet har også blitt faglig sterkere ved at vi har fått mer spesialiserte folk, sier Evjenth.

– Hvordan da?

– Folk har mer spisskompetanse opp mot vinningskriminalitet og narkotika – for eksempel. Det å være «allrounder» på et lite lensmannskontor gjør at du ikke får den samme tyngden og kan jobbe målrettet og spesialisert opp mot enkelte felt.

Bedre polititjeneste

Evjenth tror at man ved å samle ressursene får en bedre polititjeneste i kommunene. Tove Mette Bjørkmo er enig i at endringer ikke nødvendigvis leder til det negative.

– Men dette med avstander er et viktig stikkord. Så lenge beslutningstakerne lytter til innspillene og kan dokumentere at politiet kan håndtere situasjoner som skulle oppstå flere steder samtidig, så kan det hende det er bra det som politimesteren foreslår i dag.