Mistenker juks blant torskefiskerne

Fiskeridirektoratet har fått tips som tyder på bevisst feilregistrering i fiskerinæringen.

Torskefiske utenfor Senja

Fiskeridirektoratet advarer næringen og ber fiskerne tenke på kollegene sine.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I løpet av årets torskefiske har direktoratet mottatt flere meldinger om at det blir fisket med et bestemt fartøy, mens fangsten blir registrert på et annet.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier direktoratet har mottatt omfattende bekymringsmeldinger.

Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er tydelig på at denne type feilregistrering er ulovlig og at det kan føre til stans i fisket.

– Det virker å være større fartøy som fisker, mens fangsten blir registrert på små fartøy. Det betyr at noen fiskere stjeler fiskemuligheter fra sine yrkesbrødre og det bør bekymre fiskerne vel så mye som oss, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Lignende beskyldninger har blitt rettet mot næringen tidligere, men nå føler direktoratet de må gå ut med nye advarsler.

– Vi har i den siste tiden fått såpass omfattende bekymringsmeldinger at vi har valgt å gå ut og si at dette er noe som er totalt uakseptabelt.

– Fiskerne må ta et ansvar

Feilregistrering fører til at kvotene som er knyttet til enkelte fartøygrupper blir fisket opp tidligere enn forventet. Fiskere med kvoter i disse gruppene risikerer dermed å få redusert sine fiskemuligheter.

Fiskekvotene fordeles i dag ut fra hvilken fartøygruppe du tilhører. Her er blant annet lengden på fartøyet avgjørende, men det har også betydning om fiskeren har fiske som biyrke eller hovedyrke.

Fiskeridirektoratet ber nå fiskerne tenke på kollegene sine.

– Det som vi først og fremst ønsker å få formidlet er at fiskerne må ta et ansvar. De må forholde seg til regelverket og respektere at det er en fordeling mellom gruppene.

Undersøker tipsene

Direktoratet tror at mottakene hvor fangsten leveres enten blir forledet eller deltar i de ulovlige handlingene.

Nå er det satt i gang undersøkelser for å avdekke om tipsene som har kommet stemmer med virkeligheten.

– Vi må se nærmere på om det er noen saker hvor vi kan bevise det. Da kan det medføre reaksjon fra oss av ulik karakter.

Før påske så Fiskeridirektoratet seg nødt til å redusere maksimalkvotene for de minste fartøyene i såkalt lukket kystgruppe, fordi fisketakten var for høy. Flere grupper risikerer det samme.

– Beklagelig

I fiskernes egen organisasjon er de lite fornøyd med at rykter om juks igjen blusser opp.

– Er det hold i ryktene er det beklagelig. Uansett hva vi foretar oss på havet skal det foregå etter forskriftene, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen til NRK.

Han understreker samtidig at det ryktene fortsatt ikke er bekreftet, men omtaler det som «utilgivelig» dersom de stemmer.

– Fangst skal selvfølgelig registreres. Er det grunnlag for anmeldelse skal det etterforskes.

I dag melder Fiskeribladet Fiskaren om nye mistanker om juks i næringen, etter at Kystvakten de siste ukene har avdekket flere tilfeller der båter har kastet fisk over bord i torskefisket utenfor Lofoten og Vesterålen.

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag understreker at ryktene ikke er bekreftet.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK