Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg i Nesna kommune, som drives av Nova Sea AS og Tomma Laks AS. Mistanken kommer etter laboratoriefunn på grunn av økt dødelighet i en merd. Lokaliteten er pålagt restriksjoner for å forhindre smittespredning. Det er totalt fire oppdrettsanlegg i Nordland som per dags dato har påvist ILA-smitte.