Normal

Misnøye med stengte veitoaletter

Yrkessjåfører er oppgitt over at Vegvesenet også i år stenger av toalettene langs veiene.

Lastebil
Foto: Svein Sundsdal / NRK

På denne tiden stenges toalettene langs veiene for sesongen - og de åpnes ikke igjen før til våren.

Det er det samme hvert år. Statens vegvesen tar ikke hensyn til at yrkessjåfører trenger hvile, sier distriktssjef Odd Hugo Pedersen i Norges Lastebileier-Forbund.

Urimelig

- Vi synes dette er urimelig og Vegvesenet er jo klar over vårt standpunkt i denne saken.

- Det er jo et krav som som vi har lagt fram for dem ved flere anledninger om at det skal være åpent, sier Pedersen.

- Men er det forståelig at Vegvesenet prioriterer andre ting?

- Nei, jeg vil si at det er ikke forståelig . Det at sjåførene få avviklet kjøre og hviletidspausene er viktig og har også med trafikksikkerhet å gjøre, sier Pedersen.

- Sjåførene er avhengig av å kunne benytte toalettene i forbindelse med avviklingen av hviletiden, sier Pedersen.

Viktig med hvile

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er lei av at Statens Vegvesen også i år stenger toalettene på rasteplassene for sesongen.

Distriktssjef Odd-Hugo Pedersen i NLF Troms og Finmark sier Vegvesenet må ta hensyn til at yrkessjåførenes skal ha hvile etter 4 1/2 time kjøring.

- Det er spesielt viktig i distriktene hvor det er langt mellom tettstedene at sjåførene har mulighet til å avvikle sine pauser i henhold til kjøre og hviletiden, sier Pedersen.

Andre muligheter

Trafikksjef Tore Lysberg i Statens vegvesen sier sjåfører og bilister må bruke bensinstasjoner og andre serviceanlegg langs veien.

- Jeg har selvfølgelig full forståelse for at folk irriterer seg over dette. Vi har jo foretatt en vurdering av kostnadene med å holde  rasteplassene åpne.

- Vinterstid er det mindre trafikk og det er mer kostbart å drifte disse anleggene om vinteren, sier Lysberg.