Ministeren nekter å møte utdanningsjefen i Nordland

Fylkesråden for utdanning i Nordland mener staten svikter ungdom som trenger læreplass og ønsker et møte med samferdselsministeren. – Ikke nødvendig, svarer regjeringen.

Hild-Marit Olsen

I brevene til departementene har fylkesråd Hild-Marit Olsen tatt opp lærlingsituasjonen. Hun er ikke fornøyd med svarene hun har fått.

Foto: Gisle Forland / NRK

Nordland er blant de fylkene i landet med størst frafall i videregående skole. Noe av årsaken til det er mangel på læreplasser for yrkesfagelever, og det er store forskjeller på offentlige virksomheters vilje til å ta inn lærlinger.

I Nordland fikk 105 elever læreplass bare gjennom fylkeskommunen i fjor, mens Statens vegvesen til sammenligning bare hadde syv lærlinger til sammen, hele landet medregnet.

– Det har jeg tatt opp med samferdselsministeren, og ønsker et møte med han slik at vi kan diskutere hvordan vi i fellesskap kan få dette antallet opp, forteller fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Må stille strengere krav

Ifølge SSB vil Norge kunne mangle 90 000 fagarbeidere om ti år. Olsen mener regjeringen derfor må stille langt strengere krav til offentlige og statlige virksomheter om å ta inn lærlinger.

Et signal om at de ikke tar dette seriøst nok

Hild-Marit Olsen, fylkesråd i Nordland

I to brev sendt til kommunal og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet tar hun dette opp, men svaret fra samferdselsministeren er at han ikke ser det som nødvendig å ha et møte for å drøfte saken.

– Det er jo veldig passivt, og for meg er det et signal om at de ikke tar dette seriøst nok, mener Olsen.

Mener kravene er gode nok

Men det gjør regjeringen, hevder statssekretær Paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen krever i dag at alle statlige virksomheter skal ha minst én lærling. I mars inngikk regjeringen en samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet, der målet er at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Paul Chaffey

Statssekretær Paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet mener regjeringen gjør nok.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er nå flere lærlinger enn det var da denne regjeringen gikk på, og det har vært en bra økning i lærlingtilskuddene til virksomheter som ansetter lærlinger. I tillegg har det også vært en vekst i statlige lærlingvirksomheter, påpeker Chaffey.

Han trekker også frem at de fra i år av også har lagt inn krav om at det i offentlige oppdrag nå skal være krav til lærlinger hos leverandørbedrifter.

Må gjøre mer

Fylkesråden er likevel ikke fornøyd. Hun mener statlige virksomheter kan gjøre langt mer, og vil nå ta saken direkte opp med Statens vegvesen.

– Jeg må jo bare akseptere at samferdselsministeren ikke ser grunnlag for å drøfte dette med oss når vi har tatt det opp. Så da ønsker jeg å be om et møte med Statens vegvesen region Nord. Jeg håper og tror de kan være villige til å gå i dialog, slik at i hvert fall regionen her i nord tar et større ansvar.