Minister vil verne Rønvikjordene

Landbruksminister Lars Peder Brekk er i byen. Og han snakker gjerne om Rønvikjordene når han først gjester Bodø.

Lars Peder Brekk (Sp)

MINISTEREN I BYEN: Landbruksminister Lars Peder Brekk kom til Bodø i kveld. Og han kaster seg gjerne inn i debatten om Rønvikjordene. Brekk er skeptisk til utbyggingsplanene.

Foto: Ola Helness / NRK

Landbruksministeren skuer ut over de store landbruksarealene nær sentrum av byen, og er opptatt av matproduksjon. Han er skeptisk til planene om å ta i bruk jordene til andre formål:

- Vi har for lite matjord her i landet. Vi må tenke på framtida, og derfor må vi ta vare på de arealene vi har i Nord-Norge, og også i Bodø, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.

Video nsps_upload_2009_6_10_7_38_39_780.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Matjorda forsvinner

Økologisk melkeproduksjon

Ennå gresser kyrene intetanende rundt på de omstridte Røvikjordene, men Bodø kommune og private utbyggere vil bruke deler av arelaet til byutvikling.

Bodø kommune håper at forensninga kan bli mindre dersom Rønvikjordene kan utvikles til en ny bydel.

Tryggere er kyrne dersom ei plangruppe nedsatt av Landbruks og matdepartementet får bestemme. Gruppa har tidligere foreslått at det blir bygd et nytt og moderne gårdsbruk for produksjon av økologisk melk på Rønvikjordene i Bodø.

Rønvikjordene i Bodø

DE OMSTRIDTE JORDENE: Dagens jordbruksareal nær sentrum av Bodø kan bli gjort om til noe helt annet i framtida. Bodø kommune og private utbyggere ønsker å bruke deler av jordene til byutvikling.

Foto: NRK

Vil stoppe omdisponering

Hvert år omdisponeres 20 000 dekar fra jordbruk til andre formål i Norge.
Fortsetter det slik vil halvparten av de mest verdifulle arealene for matproduksjon være borte om 50 år.

- Vi har behov for å redusere omdisponeringa av matjord i Norge og i Nord-Norge, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK Nordland.

Også fylkesrådet i Nordland vil ha økologisk landbruk på Rønvikjordene.