NRK Meny
Normal

Minister i evig trøbbel

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) må regne med at det kommer anmeldelser og kritikk så lenge hun sitter i regjeringen.

Lisbeth Berg-Hansen anmeldt for lakselus

ANMELDT: ANMELDT IGJEN: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er anmeldt av Norges Miljøvernforbund (NMF) for ikke å bruke lovverket hun er satt til å forvalte.

Foto: Nils Henrik Måsø/Norsk Jeger og Fiskerforbund

Når en både er oppdretter og minister, har en gjort seg selv til skyteskive, skriver NRK-kommentator Knut Eirik Olsen.

Les også: Anmeldt for lakseluskrim

I dag ble det kjent at Kurt Oddekalv og hans organisasjon har anmeldt Berg-Hansens oppdrettsselskap for brudd på lakselusforskriften samtidig som selskapet er under etterforsking for lakserømming.

Selv om det skulle vise seg at ministerens oppdrettsselskap ikke har gjort noe galt verken i rømmingssaken, eller den nye lakselusaken, er dette en blastning i Berg-Hansens utøvelse av ministergjerningen.

Hemmes

Hennes habilitet i fiskeri- og oppdrettssaker er allerede vurdert, og det er ingen ting i veien for at hun kan fortsette som fiskeri- og kystminister. Samtidig gjør hun seg åpen for hugg.

Det er ingen tvil om at Berg-Hansen blir fulgt tett av alle som er i mot oppdrett av både torsk og laks, og fra den delen av fiskerinæringa som mener oppdrett tar for stor plass i kystsonen.

Når hun skal dele ut nye laksekonsesjoner, vil det bli fokus om hun lager kriterier som favoriserer selskap som er lik det hun selv eier.

Faren for at hun unngår tiltak som kan føre til vekst i oppdrettsproduksjonen fordi hun kan bli beskyldt å favorisere egne – eller ødelegge kystsonen – er mulig å tenke seg.

Og for torskeoppdrett – som står midt oppe i store biologiske og fiskehelsemessige utfordringer, kan vi se for oss at man velger minste motstands vei ved å velge løsninger som ikke skaper bråk.

Perfekt

Lisbeth Berg-Hansen har dyp og bred kunnskap både om fiskeri- og oppdrettsnæring, og er derfor en ressurs for regjeringen i handteringen av den globale sjømatnæringen, både i Norge og internasjonalt.

Hun kjenner markedsmekanismene fra oppdrettsnæringen, og hun har innsidekontakter i fiskeriorganisasjonene etter sin tid som leder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), og når vi tar med at hun også har vært nestleder i NHO-styret – blir bildet av en perfekt fiskeri- og kystminister klart.

Men selv om alt passer inn rent formelt for Berg-Hansen, kan det etter hvert vise seg at det politisk blir svært mange, unødige konflikter knyttet til Berg-Hansens rolle som minister.

Berg-Hansen har sikkert forberedt seg, og stålsatt seg, for det hun ser kan komme.

Umulig balansegang

Berg-Hansen kan være nødt til å gjennomføre regjeringens vanskeligste balansegang. De aller fleste konfliktene vil hun takle, men den dagen da Jens Stoltenberg finner ut at for stor uro rundt Norges nest største eksportnæring blir for belastende, kan ministerposten henge i en tynn tråd.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.