NRK Meny

Mindre til tog

Satsing på jernbane kuttes med 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Etter det NTB erfarer er det satt av drøyt 23 milliarder kroner til jernbaneformål i budsjettet, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett. Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.