Normal

Lærere kan miste jobben som følge av nytt budsjettforslag

Strammere økonomi og et synkende elevtall gjør at fylkesrådet i Nordland foreslår å kutte i klasser og utdanningstilbud. Fylkesrådet utpeker likevel ungdom og utdanning til vinnere av budsjettforslaget.

Skoleelever i videregående skole

På grunn av strammere økonomi og at elevtallet i Nordland går ned, vil det i løpet av de neste årene komme kutt i antall skoleklasser.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

I dag la fylkesrådet fram sitt forslag til nytt budsjett for 2016 til 2019.

Fylkesrådet må spare inn 234 millioner de neste fire årene, noe som blant annet går utover flere veiprosjekter i fylket. Det vil også innebære kutt i ferge og hurtibåttilbudet.

Heller ikke utdanningssektoren kommer utenom kutt.

– Vi må tilpasse oss strammere økonomiske rammevilkår og et synkende elevtall totalt sett. Det innebærer at vi må gjøre noen justeringer, sier Hild Marit Olsen, fylkesråd for utdanning i Nordland.

Færre klasser og lærere

Nordland fylkeskommune har i dag ansvar for de videregående skolene, samt Voksenopplæringen.

Lærestedene er pr i dag spredt utover hele fylket, men kan i fremtiden bli mer sentralisert. Det betyr at klasser kan bli slått sammen, lærere mister jobben og at utvalget av utdanningsmuligheter blir mindre på enkelte steder.

– Ja, det kan bli konsekvensen. Men vi er opptatt av å utrede dette på en ordentlig måte og bruke tid på å finne gode løsninger, sier Olsen, som forteller at endringene i hovedsak vil innføres i perioden 2017-2019.

– Lengre reisevei for elevene

Hovedtillitsvalgt i Utdaningsforbundet, Viggo Albertsen, forbereder seg på tøffe tak i årene som kommer. Han er ikke i tvil om at det vil merkes for både elever og lærere at fylkeskommunen har mindre penger til drift.

– Færre klasser er den eneste måten å få ned utgiftene. Det betyr naturlig nok færre lærere, sier Albertsen.

Det er en trist men uunngåelig konekvens med dagens rammer, tror Albertsen i Utdanningsforbundet.

– Det betyr at det blir lengre reisevei for elevene og at lærere blir sagt opp.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen

Fylkesråd Hild-Marit Olsen sier de er nødt til å omstille seg en ny tid.

Foto: Frank Nygård / NRK