Mindre oksygen i havet kan gjøre at fisken krymper

Tidligere har de trodd at fiskeindustrien var skyld i at fisken stadig ble mindre. Nå tror forskerne at denne effekten kan bli kraftig forsterket av oksygenmangel.

Fiske i Nord-Norge
Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Se for deg at du lever på toppen av et fjell. Oksygennivået i lufta er så lavt, at du må bruke mesteparten av energien din på å få oksygen ned i lungene dine. Men sakte, men sikkert synker oksygennivået i lufta.

Slik kan du se på situasjonen fisken i havet står overfor. Forskere har nylig konstatert at havene over hele verden langsomt mister oksygen. Og trenden er akselererende.

Førsteamanuensis Jeppe Kolding ved Universitetet i Bergen

Professor, Jeppe Kolding ved UiB, forklarer at vannet inneholder rundt 30 ganger mindre oksygen enn lufta på landjorda, og vann er mye tyngre enn luft. Å puste under vann krever dermed enorme krefter. Dermed kan en liten endring i oksygennivået i havet få store konsekvenser.

Foto: Privat

– Fisken i havet lever allerede på grensen. De lever under forhold med lite oksygen, og små utslag i havet vil få mye større konsekvenser enn hva det ville gjort på land, forklarer Jeppe Kolding ved Universitet i Bergen.

Hva skjer egentlig når fisken får for lite oksygen?

Forskerne ved Universitetet i Bergen har sett på hva som skjer med fisken over tid når oksygennivået senkes. De ble overrasket da de så hvor stor påvirkning mindre oksygen hadde på fisken.

Fiskedød i California

Fiskedød: Millioner av fisk døde av oksygenmangel i King Harbour i California i 2011. Et av mange eksempler der fisk tilsynelatende har dødd på uforklarlig vis.

Foto: Noaki Schwartz / Ap

– I første omgang er det ikke dødelige konsekvenser, men det hemmer veksten og gytealder. Dette kan få konsekvenser for fiskeriene og produksjonen, mener forskeren.

Fisken krymper allerede

Tidligere forskning har vist at det kommersielle fiskeriet har gjort at fisken krymper. I havet, når vi systematisk fisker opp den største og beste fisken, forsvinner de «gode genene» fra bestanden.

Guppy

Forsøkene ble gjort ved å sammenligne to grupper av fisken guppyer. Den ene gruppen fikk mer oksygengjennomstrømning enn den andre. I tillegg sammenlignet de effekten med hva som skjer om du selektivt plukker ut de største individene over tid.

Foto: Beatriz Diaz Pauli

I den nylige studien sammenlignet de effekten mellom denne selektive utplukkingen av store individer, og redusert oksygennivå. Kolding ble overrasket av at effekten av oksygenmangel skulle være så sterk og direkte.

– Vi har hele tiden tenkt at selektiv dødelighet fra det industrialiserte fiskeriet var skyld i at størrelsen var gått ned på fisken over mange år. Men nå kan det vise seg at det like gjerne kan være en kombinasjon, eller at det faktisk er oksygenmangel som er den største synderen.

Tror det vil ta lang tid før torsken får problemer

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet tror vi skal et godt stykke inn i fremtida før reduserte oksygennivåer vil skape alvorlige problemer for fisken. Men han er enig i at lavere oksygen vil kunne påvirke veksten hos forskjellig fiskearter.

Svein Sundby, forskningsleder Havforskningsinstituttet

Svein Sundby er forskningsleder ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Alle fisker har sine optimale oksygenforhold. Jeg ser ikke for meg at det blir så lave oksygennivåer at torsken vil få problemer. Men hvis det fortsetter å bli lavere oksygennivåer i verdenshavet over lang tid, vil det kunne bli et problem.

Han forklarer at våre norske farvann generelt har høye oksygennivåer, samtidig som mengden oksygen kan variere veldig over tid på grunn av utskiftninger av vannmasser.

Kolding vet ikke om noen andre i verden som har sammenlignet disse effektene av selektiv dødelighet og oksygenmangel hos fisk. Forskningsartikkelen deres ble nylig akseptert i Conservation Physiology.

– Det har vært gjort forbausende lite forskning på dette feltet, sier Kolding.