Mindre hvalkvote i år

Fiskeriminister Per Sandberg har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016. Kvoten for 2016 innebærer en nedgang fra 1286 dyr de foregående årene. I år er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.