NRK Meny

Mindre hvalkvote i år

Fiskeriminister Per Sandberg har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016. Kvoten for 2016 innebærer en nedgang fra 1286 dyr de foregående årene. I år er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.