Mindre antibiotikabruk i Nordland

Barn får mindre antibiotika enn før, og det er i Nordland og i Sogn og Fjordane at nedgangen er størst. Fra 2012 til 2016 falt antallet resepter på antibiotika til barn med 24 prosent, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. – Vi nærmer oss målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 for denne gruppen, sier Ketil Slørdal ved Folkehelseinstituttet.