Hopp til innhold

Millionstøtte til besøkssenter i Grane

Statskog gir 1,5 millioner kroner for å realisere et besøkssenter i Grane i forbindelse med åpningne av ny E6-trasé sør for kommunesenteret Trofors. Satsingen skal styrke lokalt næringsliv og skape sterke fagmiljø.

Det skriver Statsskog i en pressemelding.

Statskogs støtte er særskilt rettet inn mot et senter for bærekraftig naturforvaltning og friluftsliv. Senteret skal bidra til å bygge opp fagmiljø og kunnskap rundt forvaltning av jakt, fiske, friluftsliv og naturområdene generelt.

Utviklingsprosjektet omfatter både besøkssenter og en rekke andre funksjoner, som restaurant, ladesenter og annen næring.

- Med nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal-Visten i umiddelbar nærhet, og ikke minst Vefsnavassdraget rett utenfor døra, er de naturgitte forholdene for et nasjonalparksenter og villakssenter absolutt til stede, sier regionsjef for Statskog i Nordland, Tore Bjørnstad.

Ei dame med turklær og turutstyr leser et kart på Børgefjell
Foto: Steinar Johansen