Nye problemer for skandaletunnel

Statens vegvesen har ennå ikke startet arbeidet med å fjerne telehivene i Umskarstunnelen. Det til tross for at tunnelen ble stengt for trafikk 17. april.

Umskarstunnellen

Umskarstunnellen har hatt store problemer med telehiv og vann.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det betyr at prosjektet så langt er to måneder forsinket. Det kom inn fire anbud på jobben i Umskaret på mellom 60 til 100 millioner kroner. Entreprenøren Øyord & Aanes fikk først jobben, men en regnefeil førte til klage fra nummer to på lista Hans Johnny Høgås, og 3m anlegg.

Klagen ble tatt til følge av Statens vegvesen. Nå har imidlertid en av entreprenørene klagd denne avgjørelsen inn for KOFA, Kontrollorganet for offentlige anskaffelser.

– I alle anbudsprosesser er det rom for å påklage det kjøperen gjør, og det har vi fått i denne prosessen. Det vil bestandig gi tidstap, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Ole Johan Bogfjellmo, som nekter å innrømme anbudsrot.

Tunnelen blir 20 millioner kroner dyrere

Etter planen skulle første del av arbeidet starte i månedsskiftet april/mai, og gå frem til 31. oktober. I mellomtiden går all trafikk over den gamle veien over fjellet. Håpet er at anleggsmaskinene skal kunne være på plass i neste uke. To måneder forsinket, og nesten 20 millioner kroner dyrere enn budsjettert.

– Det jeg kan si i forhold til vårt overslag og det faktum med at vi har måtte ta påklage, hadde vi et kostnadsestimat på 68 millioner kroner på tunnelen, og vi ser nå ut til å havne på rundt 80 millioner, sier Bogfjellmo.

Skandale

Det er seks år siden samferdselsministeren åpna den 3,7 kilometer lange tunnelen på E12, som går fra Mo til Sverige. Nå pipler vannet ut av asfalten, og fører til glatt og isete veibane. De samme problemene møter bilistene på E6 i Korgfjelltunnellen som sto ferdig for rundt fem år siden.

Daværende ordfører i Hemnes, Kjell Idar Juvik, uttrykte til NRK i 2010 skuffelse og forargelse over de farene tunnelene bragte med seg.

– Nei, det er jo egentlig en skandale synes jeg. Her har vegvesenet bygd nye tunneler, og så holder de ikke mål. De er jo trafikkfeller. Vi har jo hatt ulykker som kunne endt langt verre, sa Juvik.

Merkbare telehiv

Telehivene er merkbare i hele Umskarstunnellen. Det samme gjelder på vel halvparten av den over åtte kilometer lange Korgfjelltunnellen, som også er Nord- Norges lengste.

Umskarstunnelen

Slik ser veien ut inne i tunnelen. Vann legger seg som fryser. Dermed sprekker veien opp og skaper telehiv.

Foto: Frank Nygård / NRK