Krever 16 mill. fra Bodø kommune

En utbygger som likevel ikke får sette opp sjøhus i Saltstraumen, krever nå 16,2 millioner kroner i erstatning fra Bodø kommune.

Styreleder Bård Larsen i Saltstraumen Brygge får ikke bygge sjøhus på Ripnes i Saltstraumen

Styreleder Bård Larsen i Saltstraumen Brygge får ikke bygge 34 sjøhus på Ripnes i Saltstraumen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Først sa administrasjonen i kommunen så og si sa ja til planene Saltstraumen Brygge hadde om sjøhus i Saltstraumen. Så stemte politikerne nei til bygging i denne strandsonen.

- Misbruker sin myndighet

Saltstraumen Brygge mener Bodø kommune med dette har brutt plan- og bygningsloven på flere områder.

- Dette er et alvorlig myndighetsmisbruk som vi rett og slett ikke kan finne oss i lenger.

Det sier styreleder Bård Larsen hos utbyggeren Saltstraumen Brygge.

- Bryter loven

Saltstraumen Brygge på Ripnes i Saltstraumen

Illustrasjon av Saltstraumen Brygge på Ripnes i Saltstraumen.

Foto: Saltstraumen Brygge

I snart 15 år har Larsen og Saltstraumen Brygge jobbet for å få bygge 34 sjøhus og ei brygge på Ripnes i Saltstraumen. Hele prosessen har foregått i tett samspill med administrasjonen i Bodø kommune. Etter så og si ha fått ja til utbygging fra administrasjonen, stemte flertallet i Bodø bystyre nei til bygging i denne strandsonen.

Larsen mener nå at Bodø kommunen har brutt flere punkter i plan- og bygningsloven.

Dette begrunner han med at administrasjonen har gitt en såkalt rammetillatelse til byggeplanene. Dette plikter også å gi en ingangsettingstillatelse i neste omgang - med andre ord en tillatelse til å sette i gang med bygging.

- Jeg er mildt sagt overrasket over at kommunens ansatte ikke kjenner denne loven bedre.

- Vingeklippet

Larsen mener også at saken har tatt ei politisk vending som fullstendig vingeklipper admininstrasjonen i Bodø kommune.

- Administrasjonen er jo ikke lenger i stand til å fatte vedtak i denne saken, fordi politikerne ønsker ei ny planendring her.

Nå krever Larsen og firmaet erstatning for pengene de har brukt på prosjektet og erstatning for tapte inntekter. Summen er på 16,2 millioner kroner.

- Vi føler at vi har god dekning for å kreve denne summen, gjennom dokumentasjon av våre utgifter og forventede inntekter, sier Larsen.

Vil ikke inn i rettsal

- Vi registrerer kravet, men synes det er noe høyt.

Leder i Bodø Ap, Eirik Sivertsen

Leder i Planutvalget i Bodø kommune, Eirik Sivertsen (Ap).

Foto: Monica Helland / NRK

Sier leder i Planutvalget i Bodø kommune, Erik Sivertsen fra Arbeiderpartiet.

Han innrømmer at Bodø kommune ikke har behandlet denne saken godt, og sier de nå skal se på om det er grunnlag for noe erstatning til Saltstraumen Brygge. Han ønsker ikke å møte byggefirmaet i retten.

- Vi må sette oss ned sammen med dem og finne ei minnelig løsning. Jeg tror verken vi eller dem ønsker en langvarig rettsak.

Tror på rettsak

Larsen i Saltstraumen Brygge har liten tro på at byggingen av sjøhus og kai på Ripnes blir en realitet. Han er klar til å saken til retten.

- Vi har ikke engang hørt fra Bodø kommune etter at vi sendte erstatningskravet og så lenge vi ikke hører fra dem, ser jeg ikke bort fra at saken blir et søksmål som må behandles i retten. Akkurat nå ser det i alle fall slik ut, sier han.