Milliondryss til grønne tiltak

Regjeringen har bevilget 4,6 millioner til Nordland fylkeskommune for å heve kompetansen på null- og lavutslippsteknologi i forbindelse med at mange av sambandene i Nordland skal konkurranseutsettes de kommende årene. – Formålet er å bidra til reduserte klimagassutslipp, grønn teknologiutvikling og arbeidsplasser langs kysten, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).