Milliardplan skal redde Nordland

Bygging av veier og flyplasser skal stoppe virkningene av finanskrisa. Fylkesrådet foreslår prosjekter for 1,1 millarder kroner.

Fylkesrådet i Nordland, Trud Berg, Geir Ketil Hansen og Odd Eriksen

FYLKESRÅDET: De har ei ønskeliste verdt 1,1 milliarder kroner. Håpet er at den skal redusere virkningene av finaskrisa.

Foto: Nordland fylkeskommune

Fylkesrådet i Nordland foreslår at det neste år settes i gang nye prosjekter for til sammen 1,1 milliard kroner for å hindre konkurser og økning i arbeidsledigheten.

Nyttårsgave fra Stoltenberg

Rett etter nyttår kommer statsminister Jens Stoltenbergs tiltakspakke for å dempe virkningene av finanskrisen. Fylkesrådet i Nordland vil bruke det meste av pengene som kommer til fylket på samferdsel.

- Vi foreslår tiltak på både områder der vi har direkte og indirekte ansvar. I tillegg til de prsojektene som dreier seg om vei, kaier og flyplasser har vi foreslått tiltak i størrelsesorden 200 millioner kroner på bygg i den videregåendeskolen, sier fylkesråd Geir Ketil Hansen (SV).

Rentenedsettelsen som kom i går er trolig ikke nok for å holde næringslivet i gang. Derfor har kommuner, regionråd og fylkeskommuner de siste ukene jobbet på spreng for å levere ønskelister over konkrete tiltak som kan settes i gang så raskt som mulig.

Ras Reine i Lofoten

RAS: I mars i år gikk det et ras på E10 ved Reine i Lofoten. Det er blant annet sikring av denne veien fylkesrådet ønsker seg penger til.

Foto: Morten Wold

Flyplass og Nordlandsbanen

Fylkesrådet vil ha penger til forlengelse av rullebanene på flyplassene i Stokmarknes, Sandnessjøen og Leknes. Veier, bruer, fergekaier og fylkeskommunale bygg skal forsterkes og vedlikeholdes. I Vest-Lofoten skal veien rassikres for 150 millioner kroner og Nordlandsbanen skal vedlikeholdes bedre. Det er mange tiltak og store summer som kommer ekstra til hele Norge på gunn av krisa.

- Det er ikke sikkert vi får oppfylt alle ønskene, men vi får oppfylt noen av dem. Det kommer til å komme en betydelig pakke som vi har forventninger til.

- Vi mener det er viktig å sikre at en god del av disse pengene kommer til Nordland. Her er behovene store og arbeidsledigheten vil stige.