Milliardene lokker

Norske kommunepolitikere har for lite peiling på pengeinvesteringer, og trenger å tilknytte seg gode rådgivere. Det sier ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer.

Terra
Foto: NRK

Han mener kommuner lett kan bli overbevist av useriøse aktører fordi kommunen selv ikke har den kunnskapen som skal til.

- Kommunene sitter jo ikke selv med investeringsekspertise, og da kan de fort bli blendet av papirer, sier Beyer.

Arbeidarparti-ordføreren styrer en kommune som har en del penger å forvalte. Han har oppdaget at kommunen sine penger er ettertraktet.

Milliardene lokker

- Vi merker stor interesse fra folk som vil plassere pengene våre. Det er klart, vi har 1,3 milliarder penger på bok, sier ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer.

- Det å plassere pengene våre er populært. Det vil DNB Nor,  det vil Storebrand og det vil mange andre kompetansemiljøer, sier Beyer.

Mange kommuner koster ikke på seg å hente inn nøytrale råd, men Porsgrunn kommune gjør det. Det har lønt seg, mener Beyer.

- Det at ordførere, på amatørmessig vis, tror at man har peiling på energi og finansiell akrobatikk - det har man ikke, sier Beyer.

Kryssende interesser

Tor Sydnes i Wassum Investment Consulting er en av de som selger råd om pengeplassering til kommuner. Han tror ett av problemene i Terra-saka er at kommunene har kjøpt investeringer og rådgivning fra det samme selskapet.

- Terra har, så vidt vi kan se av media, vært kommunens rådgiver, men samtidig har Terra vært en selger av Citigroups produkter, sier Sydnes. Og Terra har sine inntekter som provisjon av produkter fra Citigroup. Da får Terra en kryssende interesse som er vanskelig å forene, sier Sydnes.