Miljøsatsingen i Nordland

Mer skog vil bli vernet i Nordland. Regjeringen øker bevilgningene til skogvern til 90 millioner kroner på landsbasis.

Rødrev
Foto: Knut-Sverre Horn

Det frivillige vernet vektlegges.

Det blir mer penger til å bekjempe lakseparasitten, Gyrodactylus salaris.

Det vil bli brukt i overkant av 30 millioner kroner til dette formålet. En del av midlene går til arbeidet med nedkjemping av parasitten i Vefsna.

Øker bevilgningene til rovvilt

Regjeringen øker bevilgningene til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt.

For hele landet øker tilskuddene til 44 millioner kroner.

4,9 millioner til rødreven

Arbeidet med å berge den truede fjellreven blir videreført.

Prosjektet går blant annet ut på å kartlegge rødrevbestanden i Børgefjell, samt å sette ut fjellrev født i fangenskap på Saltfjellet.

Det er satt av 4,9 millioner kroner til formålet.