MDG vil endre førstegangstjenesten: – Klimakrisen er også en sikkerhetstrussel

Klimaendringer bør få en større plass i førstegangstjenesten, mener MDG. – Norge er ikke forberedt på klimakrisen.

Soldater under øvelse i Porsanger

Soldater på øvelse. Nå vil MDG at håndtering av klimaendringer skal få en større plass i førstegangstjenesten.

Foto: Christina Gjertsen / Forsvaret

Under fylkeslagets årsmøte sist helg, vedtok Miljøpartiet De Grønne i Nordland forslaget.

De ønsker at unge som skal inn i førstegangstjenesten skal lære mer om beredskap og håndtering av klimaendringene.

Les noe av begrunnelsen under:

– Ikke godt nok forberedt

Det er nestleder i Nordland MDG, Toine C. Sannes, som har fremmet forslaget.

Hun mener at befolkningen i Norge ikke er forberedt på klimakrisene vi kan se i framtiden.

Fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne i Nordland

Toine Sannes er nestleder i Nordland MDG.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

– Vi vet at 4 av 10 ikke tilfredsstiller myndighetenes forventninger om at vi skal kunne klare oss selv i tre døgn. Vi har verken mat eller ekstra vann i huset og mange har ikke alternative måter å varme opp huset på.

Hun viser til at 2019 har vært preget av mye ekstremvær, flommer og flere nedbørsrekorder.

Fylkeslaget mener at militæret er en god arena. Her kan ungdom trene på ferdigheter med tanke på møte med klimaendringer.

– Her finner vi et bredt spekter av mennesker.

– Hvis disse unge menneskene får opplæring og trening i hvordan man skal håndtere konsekvensene av klimaendringer, så tror vi at man etter en stund vil klare å bygge opp kompetansen hos folk flest.

Vil øke forståelsen

MDG i Nordland har vedtatt dette fordi de mener konsekvensene av et endret klima alt er merkbar.

Ekstremvær skaper utfordringer på alle nivåer i samfunnet, ikke minst i lokalmiljøene, mener partiet.

Plutselige uforutsette hendelser kan lamme lokalmiljøer. Og i verste fall ramme liv og helse, skriver partiet i sitt vedtak.

– Det at flest mulig i befolkningen får en grunnleggende forståelse av hva som er fornuftig å gjøre i møte med endringene er viktig.

MDG mener at Forsvaret sitt oppdrag i samfunnet tilsier at opplæringen bør gis til alle som skal inn i militæret.

– En sikkerhetstrussel

Nasjonal talsperson Arild Hermstad mener forslaget fra nordlendingene er «helt naturlig».

– Klimakrisen er også en sikkerhetstrussel som alle som avtjener førstegangstjenesten bør ha inngående kjennskap til, og dermed kunne bistå i beredskap og hendelser som er klimarelaterte.

– Klimakrisen vil forverres i årene fremover og vil kunne ramme på måter som vil kunne være uventede og dramatiske.

– Godt utrustet

Hårek Elvenes er forsvarspolitisk talsmann i Høyre.

Hårek Elvenes

Forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Hårek Elvenes mener at norske soldater er godt rustet på å takle klimatiske forhold.

Foto: Høyre

Han sier at forsvarets primære oppgave er «å forhindre og bekjempe militære trusler mot landet».

– Norske soldater er godt utrustet og trent til å takle ulike klimatiske forhold. Det er selve kjennetegnet ved norske soldater.

Deltakelse i operasjoner i utlandet er en del å være et solidarisk Nato-land, understreker Elvenes.

– Skal håndtere kriser

Pressevakt i Forsvaret, oberst Frank Sølvsberg skriver i en e-post til NRK at Forsvaret og førstegangstjenesten, slik den er i dag, skal være i stand til å løse sine ni oppgaver.

Frank Sølvsberg

Pressevakt i Forsvaret Oberst Frank Sølvsberg opplyser til NRK at forsvaret skal kunne håndtere konsekvenser av naturkatastrofer.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Oppgave ni er å bidra til å ivareta sikkerheten i samfunnet. Samt andre sentrale samfunnsoppgaver.

– Forsvaret skal, som en del av totalforsvarsordningen, kunne støtte det sivile samfunnet med forebygging og utarbeide beredskapsplaner. Håndtere kriser og konsekvenser av terrorangrep og annen alvorlig kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer.

Du kan lese hele svaret fra Forsvaret i faktaboksen under:

Her kan du lese MDG Nordland sitt vedtak:

Her kan du se NRK-serien «Førstegangstjenesten»:

Det er innrykksdag i militæret og alle har sin første dag. Tanja Laila Gaup vil ha stor gylf i buksene, Lillehagen får alle våpen konfiskert, Halvorsen møter sin største frykt narkohunder og Lohrengren starter arbeidet med å gjøre kasernen sin til en satsebrakke.

En krigsentusiast, en bortskjemt russ, en kvinnelig mannssjåvinist og en hvit flerkulturell rapper. Er det disse som skal beskytte Norge? Se NRK sin nye serie «Førstegangstjenesten» her.