Hopp til innhold

Miljødirektoratet åpner for felling av jerv: – Det er synd at det har tatt så lang tid

Snart hundre reinkalver og voksne dyr er funnet lemlestet og drept av rovdyr i Børgefjell. I dag kom tillatelsen til å skyte jerv fra Miljødirektoratet.

Rovdyrangrep i Børgefjell, Byrkije reinbeitedistrikt. Her undersøker SNO de døde kalvene. 
Ragnhild Sparrok Larsen

TØFF VINTER: Så langt i år har reineierne i Byrkije reinbeiteområde meldt inn om lag 90 kadaverfunn. Her undersøker SNO nyfødt kalver.

Foto: Aslak Jåma

Reineierne i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell i Nordland har så langt i vinter registrert mer enn 90 lemlestede og døde reinkalver og voksne dyr.

Det er en tredobling seg mot i fjor, ifølge Fylkesmannen i Nordland.

I samme område er det observert fem jerver, kongeørn og en bjørn – som forsyner seg i reinflokkene.

Reineierne beskriver det som skjer i fjellet som en massakre, og søkte allerede i midten av april om ekstraordinær felling av både jerv og bjørn.

– Vi har et alvorlig problem. Vi blir ikke kvitt problemet, men det vil lette på trykket. Det er bra at de ser at vi har et problem og at de ønsker å gjøre noe med det, sier reineier Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt.

Hun mener likevel at beslutningen kunne ha kommet tidligere.

– Det er synd at det har tatt så lang tid, sier hun og legger til:

– Men det er klart det er positivt at de gjør beslutningen. Det gjenstår å se om de lykkes med uttaket fordi det er vanskelige sporingsforhold, sier hun.

Rovviltnemda sendte bekymringsmelding

Rovviltnemnda har også sendt bekymringsmelding til Miljødirektoratet, der de ber dem om å få fellingstillatelse på jerv Børgefjell.

Men fram til i dag har ikke Miljødirektoratet ville gi en slik skadefellingstillatelse.

Årsaken er at Statens naturoppsyn, som har undersøkt de døde dyrene ikke kunne påvise at jerven er den store synderen.

Jervetap kan være vanskelig å påvise, blant annet fordi jerven kan frakte byttet bort fra området for å skjule det for konkurrenter, i stedet for å la kadaveret ligg og heller returnere til stedet slik andre rovdyr gjør.

Riktignok var flere av dyrene påvist drept av jerv. Men også kongeørn og gaupe hadde gått til angrep i flokkene. På noen av de døde dyrene har man ikke klart å slå fast hvilket rovvilt som har drept dyret.

Overvåkning av jerv for å få oversikt over jervebestanden pågår over hele landet, også i dette området for å finne ut hvor mange dyr som faktisk befinner seg i Børgefjell.

Dermed har rovdyrene kunne herje fritt i reinflokkene i halvannen måned.

Får skyte jerv

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet

– Vi har ikke avslått søknaden. Vi har gjort en fortløpende vurdering om det er aktuelt å gjennomføre en skadefelling.

Foto: Miljødirektoratet

I dag har Miljødirektoratet fattet vedtaket reineierne i Børgefjell har ventet på. Fellingstillatelsen som nå gis gjelder perioden 30. -31. mai.

– Vi har besluttet å gjøre et forsøk på uttak av jerv. Oppdraget er formidlet muntlig til SNO for at de skal starte planlegging sier seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Hun avviser at Miljødirektoratet har «snudd» i saken.

– Vi har aldri avslått søknaden, men har hatt behov for å oversikt over skader forårsaket av jerv- og jervebestanden. Før vi gir iverksetter en slik skadefelling må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon om situasjonen. Det er en samlet vurdering av denne dokumentasjonen som gjør at vi gir tillatelse til å ta ut skadegjørende individ.

Reinsimle og kalv drept av rovdyr i Børgefjell

Reindriftsutøvere har denne vinteren opplevd en trippel krise: beitekrise, koronakrise og rovdyr.

Foto: ELLEN SARA SPARROK

Et slikt fellingsoppdrag gis til SNO, og vil foregå fra helikopter. Jerven vil først bli bedøvd fra helikopteret. Deretter vil SNO gå ned for å undersøke dyret for å sjekke kjønn, blant annet for finne ut om det er en jervetispe med melk i pattene og dermed har unger.

Dreier det seg om et skadegjørende individ blir jerven skutt.

Det er ikke et enkelt fellingsoppdrag, forklarer Hanssen i Miljødirektoratet.

– Det er ingen enkel oppgave å fly for å lokalisere jerv og det er et krevende terreng men SNOs har personell som er spesialtrent for å kunne håndtere dette.

Sp: – På tide

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fremmet denne uka flere forslag i Stortinget for å sørge for uttak av rovvilt reinens kalvingsområde. reinbeitedistrikt.

– Det er virkelig på tide at direktoratet gir en fellingstillatelse. Det skal ikke være rovvilt i reinens kalvingsland, så fellingstillatelser skulle vært gitt som omsøkt i rundt 20. april. Det kunne spart reineierne og ikke minst dyrene for lidelser.

Nå håper hun SNO vil lykkes å ta ut indvidene som gjør skade.

– Jeg har vært med i helikopter og leita etter jerv en gang. Det var flinke folk, både piloten og skytteren.

Også kongeørn

Rovviltkontakt i Hattfjelldal for Statens naturoppsyn, Stig André Brennhaug har sjekket dødsårsaken på rundt 40 reinkalver så langt denne våren i Byrkije reinbeitedistrikt.

Hans konklusjon er at det i hovedsak er ørn som har drept de nyfødte reinkalvene.

Det er Miljødirektoratet kjent med.

Imidlertid er det Fylkesmannen som forvalter kongeørn, og dermed de som må vurdere en eventuell skadefelling for ørn.