Miljødirektoratet vurderer å trekke tilbake oppdrettillatelse i verdensarvområde

Miljødirektoratet avviser klagene på oppdrettstillatelsen verdens største oppdrettsselskap har fått i Vegaøyan verdensarvområde. Samtidig vurderer de å kalle hele tillatelsen tilbake. – Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, er argumentet.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

UNIKT KULTURLANDSKAP: Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap og for sin eldgamle ærfugltradisjon. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

Miljødirektoratet har i dag varslet oppdrettsselskapet at de kan gå i gang med oppdrettsvirksomhet i Vegaøyan verdensarvområde i Nordland, men at de må være klar over at tillatelsen kan bli trukket tilbake.

– Ny næringsvirksomhet i dette området nå kan redusere verdien av den pågående konsekvensutredningen som skal vurdere hvordan havbruk er forening med verdensarvverdiene, sier seksjonssjef Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet til NRK.

Cecilie Kristiansen

Seksjonssjef Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet

Foto: Siri Nordberg

Både Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune har gitt Mowi tillatelse til å sette ut oppdrettslaks og ørret ved Rørskjæran i Vega kommune på Helgeland.

Men flere store aktører som UNESCO, Forum for natur og friluftsliv og Riksantikvaren, har klaget på at anlegget kan forstyrre ærfuglbestanden.

Området hvor de vil sette ut laksemerder utgjør to prosent av området som i 2004 ble funnet verdig en plass på UNESCOs verdensarvliste.

Ærfugl

FN-organisasjonen UNESCO satte Vega på sin liste over verdens viktigste natur- og kulturarv-steder i 2004, og en av begrunnelsene var nettopp dunværtradisjonen.

Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA

I dag avviste Miljødirektoratet klagene på tillatelse til fiskeoppdrett i verdensarvområdet, men sier samtidig at de vurderer å kalle tillatelsen tilbake.

– Vi har avvist klagene fordi de kom for sent. Når vi likevel vurderer å kalle tilbake tillatelsen, skyldes det at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere konsekvensene er for dårlig, sier Kristiansen.

Det er mangelfull kunnskap om hvilken påvirkning oppdrett kan ha på verdensarvverdiene og på sjøfugl i området.

Jobber med konsekvensutredning

Skjærvær på Vega. På Unescos verdensarvliste

Her fra Skjærvær i Vega. De om lag 6500 øyene, holmene og skjærene i kommunen står på UNESCOs liste over verdensarven.

Foto: Verdensarv vegaøyan

For å unngå at produksjonen startet før klagesaken var avgjort, ga Fylkesmannen i Nordland en av klagene oppsettende virkning. Det vil si at en avgjørelse utsettes til anken er behandlet.

– Etter forvaltningsloven er det ikke anledning til å behandle klager som kommer mer enn ett år etter at et vedtak er truffet. Miljødirektoratet avviser derfor klagene og beslutningen om oppsettende virkning faller bort, sier Cecilie Kristiansen.

Klima- og miljødepartementet har også lovet UNESCO at ingen tillatelser for oppdrett skal bli gitt før det foreligger en konsekvensutredning som skal vurdere om ærfuglbestanden i området blir skadelidende av oppdrett i skjærgården.

Vega kommune, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning og Menon jobber for fullt med å fullføre konsekvensutredningen av området. Rapporten er ventet i løpet av året.

– Norge er folkerettslig forpliktet til å ivareta verdensarvverdiene. Å åpne for oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde uten en tilstrekkelig konsekvensvurdering vil trolig innebære et brudd på disse forpliktelsene, sier seksjonsleder Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet.

I full gang med å klargjøre for oppdrett

Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde

KLARGJØR FOR OPPDRETT: Området hvor det nå kommer merder for laks og ørret utgjør om lag to prosent av området som i 2004 ble funnet verdig en plass på UNESCOs verdensarvliste.

Oppdrettsselskapet Mowi har de siste ukene forberedt utsett av oppdrettslaks og ørret ved Rørskjæran i Vega kommune. Det er satt ut forankringer og lagt ut anker på sjøbunnen i påvente av klarsignal før flåtene, merdene og nøtene skulle slepes på plass. Håpet var å sette ut laks allerede i uke 18.

Nå er arbeidet satt på vent. Selskapet opplyser til NRK at de vil gå nøye gjennom argumentasjonen til Miljødirektoratet.

– Vi skal svarer vi dem innen fristen, som er førstkommende torsdag, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Mowi.