Miljødirektoratet vil gjøre som EU – dropper gratis søppelmottak for fiskere

De vil heller bake kostnaden inn i havnegebyret og tvinge alle til å ta sin del av kaka. Men Norges Fiskarlag etterlyser mer konkrete tiltak først.

Lofoten fiskebåt

– Tilbudet som må komme og som bør være der, er selvfølgelig at de tar imot alle typer søppel som måtte komme, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Foto: Berit Roald / SCANPIX

EU taler for en såkalt «no-special-fee»-ordning som alle skip og fiskebåter må betale. Ordningen går ut på å motivere båter til å levere inn oppfisket marint søppel. Den linjen ønsker Miljødirektoratet også å følge.

Dermed legger Miljødirektoratet bort ideen om at havner må ta imot avfall gratis.

Søppel på havet er et stort problem. Også i Norge. Hvor stor mengde søppel som havner i havet hvert år er vanskelig å bli helt enige om, men på verdensbasis anslår forskere at det er snakk om opp mot 12 millioner tonn i året.

– Vi mener at en gratisordning innebærer en del problemer, sier Thomas Hartnik, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.

Selv om Hartnik erkjenner at motivasjonen for å levere inn søppel gratis ville vært større, lister han opp tre grunner til at de ikke går for den løsningen:

  • Mottak av søppel krever et ganske byråkratisk opplegg
  • Det er vanskelig å skille mellom marint avfall og annet avfall
  • Det må derfor en omstendelig ordning til for å skille avfallet

– Det vil være behov for mye administrasjon, sier Hartnik.

– Bransjen må ta ansvar

Thomas Hartnik

Thomas Hartnik, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I dag må alle havfartøy betale for å levere avfall de fisker opp fra havet, i tillegg til gebyret hver havn uansett krever. Miljødirektoratets løsning er å inkludere kostnadene for å ta imot søppel inn i havnegebyret – uavhengig om fartøyene leverer inn avfall eller ikke.

På denne måten vil motivasjonen for å kaste søppel over bord være mindre, tror Hartnik.

– Hvis en fisker ikke har noen motivasjon til å kvitte seg søppel på noen annen måte, tror vi at alt blir levert til havnen, sier han.

36.000 tonn plastsøppel hadde i sommer funnet veien til fiskeområdene i Barentshavet, ifølge Havforskningsinstituttets beregninger.

Les også: Flere tusen tonn søppel havner på havet i Norge – men ingen straffes for det

Etterlyser konkrete tiltak

NRK har vært i kontakt med Andreassens Rederi og Dahl Fiskeri i Bodø, som begge ønsker det ekstra pålegget på gebyret velkommen.

– Vårt problem er at vi må betale for å bli kvitt søppel som vi finner i havet som ikke er vårt. Det kan være snakk om flere tonn, sier reder Ivar Andreassen i Andreassens Rederi.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er avventende til forslaget fra Miljødirektoratet fordi han mener det ikke vil løse problemet bare å innføre en avgift.

Marint søppel

Marint søppel er all fast materiale fra menneskelig aktivitet som plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir – som på en eller annen måte havner i havet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ingebrigtsen påpeker at det allerede i dag finnes en renovasjonsavgift i havnegebyret, og mener det burde være godt nok for å få opp gode nok avfallsmottak. Norges Fiskarlag etterlyser heller forslag til konkrete tiltak.

– Så kan vi vurdere om vi skal innføre eller øke en avgift. Vi kan ikke gå ut først og si at vi skal ha en avgift uten at vi vet hva den avgiften skal gå til, sier han.

Les også: Søppelbølgen som dreper

– Havet ikke en søppelbøtte

Miljødirektoratet tror sin løsning vil gi bedre mottak for avfallshåndtering. Direktoratets forslag ligger nå hos Klima- og miljødepartementet. Neste steg vil være å sende det på høring, og da vil blant annet Norges Fiskarlag få lov til å si sin mening.

Reder Ivar Andreassen tror det vil bli lettere å levere søppelet om forslaget går gjennom.

– Da har du betalt for det uansett. Og vi som lever av havet må i alle fall ikke bruke havet som en søppelbøtte, sier rederen.

Hvordan havner egentlig kondomer, skosåler og ketsjupflasker i fjæra? Ingen vil innrømme at de kaster, men Line går under vann og under jorda for å finne svar. Når hun plutselig finner tre døde dyr på ei strand, skjønner hun at noe må gjøres. Men hva?

Hvordan havner egentlig kondomer, skosåler og ketsjupflasker i fjæra? Ingen vil innrømme at de kaster, men Line går under vann og under jorda for å finne svar. Når hun plutselig finner tre døde dyr på ei strand, skjønner hun at noe må gjøres. Men hva?