Miljødirektoratet pålegger Avinor å fjerne forbudt miljøgift

Miljødirektoratet pålegger Avinor å grave opp det gamle brannøvingsfeltet og deler av en myr ved Evenes flyplass som er forurenset med miljøgifter.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes sett fra luften

Nå har Miljødirektoratet gitt et nytt pålegg om at Avinor må fjerne PFOS ved Evenes lufthavn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Flyplassen på Evenes er ett av stedene hvor det i mange år ble brukt brannskum med PFOS og andre tilsvarende stoffer.

Nå gir Miljødirektoratet pålegg om at det skal ryddes opp på Evenes.

– Vi har satt frist for opprydning, restaurering av myrområdene og sluttrapport innen den 1. september 2021, sier seniorrådgiver Vanja Alling i Miljødirektoratet.

I 2013 møtte NRK en grunneier som sier at de ikke har spist den lokale fisken på flere år.

Miljødirektoratet gir uttrykk for at det haster å ta tak i dette fordi det snart skal bygges en ny kampflybase på Evenes.

Kommer dere til å gi tilsvarende pålegg ved andre flyplasser?

Alling miljødirektoratet

Seniorrådgiver Vanja Alling i Miljødirektoratet sier det vil komme med tilsvarende pålegg også ved andre lufthavner.

Foto: Miljødirektoratet

– Det kommer vi til å gjøre. Vi vil fjerne så mye PFOS fra områdene rundt norske flyplasser som mulig.

Miljødirektoratet har signalisert overfor Avinor at de har et mål om at det skal ryddes opp ved 2 flyplasser årlig, med et mål om 14 flyplasser innen 7 år.

«Gamle miljøsynder»

PFOS er en skummel miljøgift som ifølge Miljødirektoratet har store negative konsekvenser for miljøet ved flyplassen, både på land og i vann.

Avinor har faset ut bruken for lengst. Myndighetene har siden bedt dem rydde opp i disse «gamle miljøsyndene». Men en opprydding har latt vente på seg.

– Evenes lufthavn står høyt oppe på prioriteringslisten over flyplasser der PFOS-forurensning må fjernes, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Ellen Hambro

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro sier Evenes står høyt på prioriteringslista.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Undersøkelser som er gjort ved flyplassen har vist at det er så mye PFOS i fisk og fugl ved flyplassen, at det er over det som anses å være trygt for økosystemet.

Ikke bare må de forurensede massene fjernes og deponeres. Avinor må også restaurere myren i etterkant, heter det i en pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Problemet er at selv om bruken er avsluttet er det vanskelig å bli kvitt stoffet.

Det brytes nemlig ikke ned.

Ser svært alvorlig på saken

Avinor stoppet bruken av skum med PFOS i 2012, etter å ha trappet ned siden 2001. I dag er all bruk av stoffet stanset.

– Det brytes ikke ned og det hoper seg opp i levende organismer. Vi vet at det også tar svært lang tid før det vaskes ut, og da havner det uansett til slutt i havet og på toppen av næringskjedene i Arktis.

– Hvor alvorlig er det?

– Vi ser svært alvorlig på disse stoffene i Norge.

Brukt ved samtlige av Avinors lufthavner

Pålegget kommer ikke som noen overraskelse på Avinor. Dette er et av flere pålegg som Miljødirektoratet har gitt Avinor.

Årsaken til at det har tatt tid, er ifølge Avinor at det er snakk om omfattende tiltak:

– Vi har vurdert ulike rensetiltak utfra hvilke som gir best kost-nytte effekt. Så har vi ventet på tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet på våre vurderinger, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

De opplyser at de kommer til å følge pålegget og er allerede i gang med planlegging av opprydding på det gamle brannøvingsfeltet.

– Det forventes at arbeidet skal skje førstkommende vinter når det er frost i bakken for å unngå spredning i forbindelse med gravearbeider, sier

Gurli Høeg ulverud i Avinor.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud sier at Avinor følger opp pålegget og er i gang med planlegging.

Foto: Avinor

Hun forteller at det er brukt PFAS-holdig brannskum ved samtlige av Avinors lufthavner. Frem til 2011 benyttet de ulike typer av stoffet i brannøvingsfeltene. Den mest kjente forbindelsen, PFOS, ble faset ut i 2001.

I dag brukes fluorfritt brannskum ved norske flyplasser.

Vet ikke hvor lang tid det vil ta å bli kvitt giften

Miljødirektoratet forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden, og gi mindre miljøgifter i dyr som lever i og ved vannet like ved.

Mattilsynet har tidligere advart mot å spise fisk fra vannet rundt Evenes fordi fisken har for høye verdier av PFOS.

Det kommer til å ta tid. Selv om man fjerner kilden, vil det finnes i organismer med stoffene i seg i vassdraget. Om det tar 10 år eller mer, vet vi dessverre ikke, sier Alling.

Laster kart, vennligst vent...

En av de nærmeste naboene til rullebanen på Evenes er Kjerkvatnet naturreservat som er et fredet RAMSAR våtmarksområde.