Hopp til innhold

Miljødirektoratet gir etter i vernesak: – Oppsiktsvekkende, mener WWF

WWF Verdens naturfond er kritisk til at Miljødirektoratet reduserer arealet som er foreslått vernet sør for Ursvatnet i Brønnøy, etter klage fra gruveselskapet Brønnøy Kalk.

Akselberg

KALKGRUVER: Miljødirektoratet anbefaler å redusere arealet som er foreslått vernet sør for Ursvatnet i Brønnøy. Områdene hvor bedriften i dag utvinner kalk, som på bildet, vil være tomme om 25 til 30 år.

Foto: Brønnøy Kalk

Grunneier Kjell Gustav Øverås har frivillig inngått avtale om vern av 7000 dekar med skog sør for Ursvatnet på Helgeland. Hvis området vernes får han 4,7 millioner kroner i erstatning fra Staten.

Men i fjor ba Brønnøy Kalk i Velfjord myndighetene stanse planene, fordi de mener et skogvern setter en stopper for videre utvikling av bedriften. Kalken gruveselskapet blir gjort om til et flytende fyllstoff som brukes når papirindustrien skal produsere glansmiddel til magasiner.

Nå er anbefalingen fra Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet aksepterer et vern av 6612 dekar.

Seksjonsleder i Miljødirektoratets naturarvseksjon, Knut Fossum

– De samfunnsøkonomiske vurderingen tilsier at det er lurt å lande på et kompromiss, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet.

Foto: Siri Nordberg / Miljødirektoratet

– Vi anbefaler en liten reduksjon av arealet som er foreslått vernet. Det betyr at vi fortsatt tar vare på de viktigste verneverdiene, samtidig som vi ikke hindrer et eventuelt fremtidig kalkuttak i nærheten, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet.

Avhengig av ny vei

Årsaken til at Brønnøy Kalk vil stoppe planene om vern er at de har sett seg ut nye områder der de kan utvinne kalk når dagens forekomster er tomme. Men for å få til det er de avhengig av en ny vei ut av området.

Styreleder Kyrre Olaf Johansen sier til NRK at han vil vente med å gi ytterligere kommentarer før saken er avgjort av Kongen i statsråd.

– Men vi er selvsagt fornøyde med at Miljødirektoratet har vurdert næringsinteresser mot verneinteresser, sier han.

Kalkgruve viktig for samfunnet

Før og etter: fra stein til "slurryen"

Til venstre ser vi kalksteinen før den er prosessert til «hydrocarb».

Foto: Yasmin Hadafow

Miljødirektoratet vedgår at klagen er blitt tatt til følge.

– Det kan du for så vidt si. Men vi har gjort en vurdering av de ulike interessene, og de samfunnsøkonomiske vurderingen tilsier at det er lurt å lande på et kompromiss, sier Knut Fossum.

Han understreker at en eventuell ny vei også må klareres med andre myndigheter og grunneier

– Et verneforslag skal i hvert fall ikke være til hinder for en slik transportåre, sier Fossum.

– Veldig skuffa

Trude Muyhre

– Ursvatnet er kartlagt verneverdig, og da må staten ta imot området som grunneier tilbyr, mener skogsbiolog Trude Myhre i WWF.

Foto: Arne Nævra

I WWF Verdens naturfond er de ikke særlig fornøyd med anbefalingen fra direktoratet.

– Jeg stiller spørsmål ved at de som fagdirektorat kommer med et så politisk kompromissforslag, som ikke går i favør av naturen, sier rådgiver Trude Myhre.

Hun mener det er på høy tid at grunneier får ønsket om varig vern av hele området oppfylt, og reagerer på at viktige deler av området er tatt bort fra verneforslaget.

– Her har grunneier vært positiv til skogvern helt siden 1990-tallet, så dette er en av de mest langvarige vernesakene i landet.

Miljøorganisasjonen håper klima- og miljøminister Ola Elvestuen ser bort ifra anbefalingen.

– Ødeleggelse av natur er verdens mest alvorlige miljøproblem i dag, vi taper natur bit for bit og det må stoppes. Så får heller industrien tilpasse seg, sier Myhre.

Forhandling om erstatning

Hva som skjer med erstatningen på 4,7 millioner kroner hvis departementet støtter seg til anbefalingen er ikke klart. Ifølge Miljødirektoratet vil det bli en ny forhandling med grunneier Kjell Gustav Øverås.

Øverås ønsker ikke å uttale seg i saken i dag. Tidligere har han sagt at han vil verne området på grunn av at det er kalkskog og rødlistearter på eiendommen hans, som gjør at han ikke kan hugge og selge til industrien.