Mikroplast i nye havområder

Forskere har funnet mikroplast i nye havområder, blant annet utenfor Lofoten. Det er Norges Geologiske Undersøkelser, som har tatt prøver ti forskjellige steder utenfor kysten. 15 tonn plast havner i hav rundt om i verden hvert eneste minutt. Undersøkelsen viser at andelen små plastbiter i havet øker, men det er lavere forekomster jo lenger nord man kommer.

Mikroplast
Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK