Mer vold i norske fengsler: – Dette er den nye hverdagen

Volds- og trusseltilfeller mot ansatte i norske fengsler er mer enn tredoblet de siste seks årene. Nå slår tillitsvalgte alarm. – Folk slutter i etaten. Vi frykter for sikkerheten til de ansatte, sier fagforeningsleder.

Rasert fengselscelle ved Bodø fengsel

VOLD OG AGGRESJON: Dette bildet viser en ramponert celle i Bodø fengsel. Nå vil de som jobber i fengslene ha flere kolleger.

Foto: Bodø fengsel

Fengselsbetjentene i Bodø opplever å bli truet, spyttet på eller utsatt for vold når de åpner celledøra. Psykiatri, rusmidler og språkproblemer er noe av årsaken til den økende uroen i fengselet. Det er blitt nesten dagligdags at de må kle seg opp i full utrustning.

– Vi må få en oppbemanning, vi må ansette flere fengselsbetjenter. Det haster, sier Lasse Pettersen

Han er fagforeningsleder for Kriminalomsorgens yrkesforbund i Bodø.

Pengene går til Nederland

Lasse Pettersen ved Bodø fengsel

Tillitsvalgt Lasse Pettersen i Bodø fengsel

Foto: Harald Krogtoft / NRK

For to uker siden ble forslaget til statsbudsjett lagt frem, og her foreslås det at det skal brukes en milliard kroner på Kriminalomsorgen. Men disse pengene kan man se langt etter, mener Pettersen.

– 732 millioner går til et nytt fengsel i Agder, og 302 millioner går til videreføring av det norske fengselet Norgerhaven som ligger i Nederland. Konsekvensen av den økonomiske situasjonen i Kriminalomsorgen blir at vi utdanner fengselsbetjenter til arbeidsledighet, mener han.

Må sitte isolert på cellene

Vold i Bodø fengsel

Disse merkene kom etter at en innsatt ble stukket med en gaffel av en annen innsatt.

Foto: Bodø fengsel

Det er ikke første gang det kuttes i budsjettet til Kriminalomsorgen. Det har blitt en vane at de som passer på landets farligste mennesker sitter skuffet igjen når statsbudsjettet legges fram.

– Jeg mener at voldshendelser har økt på grunn av at de innsatte stadig blir mer låst inne på cellene, og utsatt for isolasjon. Også denne praksisen skyldes budsjettkutt. All forskning viser at isolasjon er skadelig for mennesker, forteller Lasse Pettersen.

Ansatte blir angrepet

Bodø fengsel

De ser ut som spesialstyrker, men det er slik fengselsbetjentene må kle seg opp når de skal aksjonere mot en innsatt.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Avisa Nordland kunne i forrige uke melde at de ansatte i Bodø fengsel frykter for sikkerheten sin når de er på jobb. Fagforeningslederen bekrefter ovenfor NRK at det har vært en økning i voldshendelser mot de ansatte i Bodø fengsel.

– Vi hadde blant annet en situasjon i sommer, hvor en elev fra fengselsskolen ble angrepet av en innsatt. Han måtte slutte i etaten, på grunn av den belastningen det ble for han.

– Mye kan skje før statsbudsjettet legges frem

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Justisminister Per-Willy Amundsen

Foto: Martin Mortensen / NRK

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er klar på at sikkerheten i fengslene alltid kommer først.

– Alle prioriteringer av bemanning og bruk av penger skal innrettes slik at sikkerheten ivaretas, mener han.

Amundsen forteller videre at departementet har tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet om neste års budsjett og målsettinger.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner om neste år allerede nå, sier Amundsen.

Slipper ut tikkende bomber

Bodø fengsel

Bodø fengsel

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Lasse Pettersen frykter ikke bare for sikkerheten til kollegene sine, han er også redd for hvordan det kan gå når innsatte som ikke har fått den behandlingen de skal få slippes ut i samfunnet.

Hva kan konsekvensene bli når de som er innsatt ikke får god nok oppfølging?

– Det er jo at vi slipper ut tikkende bomber, personer som står dårligere rystet til livet på utsiden, enn de var når de kom inn i fengselet, blant annet på grunn av isolasjon.