Mer til samiske språk

Neste år får Sametinget 360 millioner kroner å forvalte, det er en økning på 13 millioner kroner fra i år. Totalt øker satsingen på samiske formål med 27 millioner kroner.

Rettskrivningsverktøyet som gjør det enklere å skrive samisk

DIVVUN: Rettskrivningsverktøyet som gjør det enklere å skrive samisk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Regjeringen går i sitt budsjettforslag inn for å øke bevilgningen til samiske språk med 10 millioner kroner. Det vil styrke handlingsplanen for samiske språk, som blant annet går ut på å styrke opplæring i samisk i barnehage og skole og utvide det offentlige tilbudet på samisk.

Divvun

I budsjettforslaget fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet satses 4,7 av de 10 millionene på etablering av en drifts- og utviklingsorganisasjon for Divvun, et elektronisk språkverktøy med stavekontroll for ulike samiske språk.

I tillegg foreslås det på Kulturdepartementets budsjett bevilget 5 millioner kroner i tilskudd til byggeprosjektet ved Senter for nordlige folk (tidligere Ája Samisk senter) i Kåfjord. Det skal etter planen åpnes sommeren 2011.

Nye lokaler

Fornyingsdepartementet har også foreslått midler til prosjektering av nye lokaler for Saemien Sijte i Snåsa. I 2011 er det også lagt opp til prosjektering av Samisk kunstmuseum i Karasjok.