Mer til samferdsel i Nordland

Nordland får i revidert nasjonalbudsjett 46 millioner kroner mer til å drive ferger og båt. Det forteller stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) og førstekandidat for Nordland FrP, Kjell-Børge Freiberg. – Regjeringen foreslår ny finansieringsmodell for båter og ferger som drives av fylkeskommunen. I tillegg foreslås det en særskilt bevilgning til fergefylker, for å legge til rette for et bedre transporttilbud for folk og næringsliv langs kysten, og investeringer i mer miljøvennlig teknologi. Dette gir Nordland totalt cirka 46 millioner mer til båt og ferge fra 2018.