NRK Meny
Normal

Mer malm til Narvik

Et svensk gruveselskap vil sende fem millioner tonn jernmalm over havna i Narvik. Nå ser kommunen frem til millioninntekter i årene fremover.

LKABs anlegg i Narvik

LKAB sender ut 15 millioner tonn malm fra Narvik. Om to år kan Northland resources komme til å sende fem millioner tonn malm over havna i Narvik.

Foto: BJØRN-OWE HOLMBERG / Scanpix

Det er det svenske gruveselskapet Northland resources som snart skal starte utvinning av jernmalm i Pajala. Men de er avhengig av havnefasiliteter for å sende malmen videre ut i verden.

Karl-Axel Wapland, visedirektør i Northland resources

Visedirektør i Northland resources på befaring i Narvik.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Gruveselskapet har sett på to havnealternativer, Kemi i Finland og Narvik. Og slik det ser ut i dag er det mye som tyder på at Northland resources vil foretrekke Narvik.

– Kemi har begrensa muligheter for å ta i mot store mengder malm, og om vinteren fryser havna. Narvik er ideell for oss fordi havna kan ta i mot store fartøy og vi får sendt ut malmen etter hvert som vi produserer den.

Det sier visedirektør Karl-Axel Waplan til NRK.

Store investeringer i Narvik

Narvik har lang tradisjon for å håndtere store malmfartøy. Hvert år kommer det omlag 15 millioner tonn fra kiruna-selskapet LKAB som skipes ut. Beregningene viser at Northland resources vil sende fem millioner tonn over Narvik havn.

Svenske og norske jernbanemyndigheter har gjort det klart at det er mulig å øke transportkapasiteten på strekninga mellom Kiruna i Narvik.

Men det må gjøres store investeringer i malmbyen før den første malmlasta kan sendes ut. Havnedirektør Rune Arnøy anslår at de må bruke mellom 500 millioner og en milliard kroner for å tilrettelegge for økt malmtransport.

Havnedirektør i Narvik, Rune Arnøy
Foto: Mona Gingstad / NRK

– Dette er udelt positivt for Narvik. Det vil bety at byen for større trafikk over kaiene, som igjen betyr større inntekter. Dette vil også medføre flere arbeidsplasser. en slik investering er til stor samfunnsnytte for Narvik, sier Arnøy.

Millioninntekter til Narvik

Tilveksten gir sårt tiltrengte penger til Narvik. I dag får Narvik havn rundt 15 millioner kroner i året fra LKAB-malmen som sendes ut, og Arnøy tror inntektene vil doble seg i årene fremover.

De første anslagene fra Northland resources viser at det er nok malm til å drive gruvene i minst 25 år.

Avgjøres i løpet av høsten

Det er opp til politikerne i Narvik om de vil ha mer trafikk over havna. I september skal saken behandles av bystyret.

Det er heller ikke tatt en endelig avgjørelse fra gruveselskapets side, men visedirektøren i gruveselskapet tror de vil ta en endelig avgjørelse iløpet av september.

Dersom alt går slik havnedirektøren og gruveselskapet ønsker, kan arbeidet med å utbedre havnefasilitetene starte før jul, og i 2012 kan de første togene med malm fra Pajala kjøre inn på skinnene til havna i Narvik.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.