Laksen i nord er tre ganger mer utsatt for dødsvirus enn i resten av landet

Mistanke om enda et ILA-utbrudd i Nordland bekymrer Mattilsynet: – Kan ramme flere millioner laks, sier Lene Borgan i Mattilsynet.

Eksport av laks

Infeksiøs lakseanemi er en dødelig virussykdom som rammer laks, og det finnes ingen behandling mot sykdommen.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

– Det er klart vi er bekymret. Vi tar dette svært alvorlig, sier Lene Borgan i Mattilsynet til NRK.

Hun refererer til mistanken om infeksiøs lakseanemi, ofte kalt ILA, i et oppdrettsanlegg i Nesna kommune.

ILA er en dødelig virussykdom hos laks, som resulterer i at store mengder laks må slaktes ved påvisning av viruset.

Svært smittsomt

Viruset, som ble påvist i Norge for første gang i 1987, er svært smittsomt og ved utbrudd kan det ramme store mengder fisk, og føre til enorme økonomiske tap.

– På 80-tallet var det enormt mange tilfeller av ILA. I årene som fulgte var det stille lenge, men nå ser vi igjen tendenser til hyppigere forekomst av viruset, særlig i Lofoten, Helgeland og Vesterålen, forteller Borgan.

For øyeblikket er det er det mistanke om ILA i et oppdrettsanlegg som drives av Nova Sea AS og Tomma Laks AS. Mistanken kom etter at det ble utført et laboratoriefunn på grunn av økt dødelighet i en merd.

Laster innhold, vennligst vent..

Kan ramme en million laks

– Dersom det faktisk er ILA, vil man bli nødt til å slakte over en million laks, forteller Borgan.

Daglig leder ved Nova Sea forklarer at næringa ser alvorlig på ILA-trusselen.

Lene Borgan

Lene Borgan i Mattilsynet sier at det er viktig å ta ILA-trusselen alvorlig.

– Når konsekvensene er så store og omfattende som de er, så må man jo ta trusselen alvorlig. Akkurat nå er det foreløpig kun en mistanke, men vi har jo iverksatt de tiltakene vi må etter dialog med Mattilsynet, forteller Odd Strøm.

Ettersom smittefaren ved ILA er så stor er man nødt til å være svært forsiktig ved mistanke.

– Det finnes ingen måte å behandle sykdommen på, så det man må gjøre er forhindre smitte. Anlegget hvor det nå er er mistanke om ILA er nødt til å gjennomføre flere tiltak, og fisk kan ikke tas verken inn eller ut av anlegget, sier Borgan.

Ufarlig for mennesker

Til tross for at viruset truer store mengder laks, er det helt ufarlig for mennesker.

– ILA kan ikke smitte over på mennesker, og derfor er det ingen grunn for folk å bekymre seg, forsikrer Borgan om.

Sykdommen har de ti siste årene rammet nordlige fylker som Nordland og Troms oftere enn andre deler av landet.

Basert på antall utbrudd i året og antall lokaliteter i drift er risikoen for å få ILA i Norge på rundt 2 prosent.

Men for de tre nordligste fylkene i Norge ligger sannsynligheten for å få ILA på nærmere 7 prosent, ifølge Marin Helse.