NRK Meny
Normal

Riksrevisjonen slakter Kystverket

​Godstransport til sjøs taper andeler til veitransport, stikk i strid med målsettingen om å frakte mer via sjøveien. – De siste årene har det gått i helt gal retning, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Per-Kristian Foss

KRITISK: Riksrevisor Per Kristian Foss sier Kystverket ikke har klart å oppfylle Stortingets vedtak om å frakte mer gods via sjøveien.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Til tross for et politisk ønske om at mer gods skal fraktes via sjøveien istedenfor på veiene, skjer det stikk motstatte.

En undersøkelse Riksrevisjonen har foretatt viser at andelen innenlands godstransport til sjøs har sunket i løpet av de siste fem årene. Samtidig øker trafikken på veiene.

– At vi overbelaster veier, som i utgangspunktet ikke er verdens beste, øker både trafikkrisikoen og utslippsmengden, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– For lav kompetanse i Kystverket

Det er Stortinget som har vedtatt at mer gods skal fraktes til sjøs, mens Kystverket har ansvaret for å få det til å skje.

Foss mener derimot at Kystverket har for lav kompetanse på dette området.

– Vi konstaterer at forvaltningsmessig er ikke Kystverket innrettet til å kunne løse denne oppgaven. De ser seg selv ikke som en transportetat og har etter vårt syn ikke den nødvendige kompetansen når det gjelder planverk og økonmiske analyser.

– Bør det da fortsatt være Kystverket som skal ha ansvaret for å gjennomføre målet om mer godstransport til sjøs?

– Det er et spørsmål som må behandles politisk. Vi forholder oss kun til det Stortinget har bestemt, men konstaterer at Kystverket har fulgt dårlig opp den oppgaven de er blitt tildelt.

Tege

OVERFØRT TIL VEI: Sist høst vedtok styret i Tollpost Globe å avslutte samarbeidet med containerbåten MS «Tege». Det førte til at lasten i dag transporteres på vei.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Ikke så ille som det blir fremstilt

Kystdirektør Kirsti Slotsvik er ikke overrasket over kritikken, men sier at statistikken ville sett annerledes ut om Riksrevisjonen også hadde sett på den andelen av godstransport som eksporteres.

– Det aller meste av gods på sjø er eksport og det er ikke med i statisikken. På det området er nedgangen adskillig mindre.

Hun sier også at det er forhold og samfunnsendringer som Kystverket ikke har mulighet til å påvirke.

Kirsti Slotsvik

IKKE OVERRASKET: Kystdirektør Kirsti Slotsvik er ikke overrasket over kritikken, men sier endel av de tiltakene de har forsøkt å innføre har blitt stanset av EU-regler.

Foto: Knut Falch / Scanpix

– Våre viktigste konkurrenter er den økende mengden av utenlandske vogntogsjåfører som komme til landet for å utføre oppdrag på vegne av norske selskaper.

– Hva har Kystverket gjort for å få mer godstransport over på sjøen?

– Det viktigste vi har gjort er en avgiftsreduksjon på lossiden og på kystavgiften. Næringen har med det fått en reduksjon av sine utgifter på mer enn 100 millioner kroner i året.

– Kunne det vært gjort mer?

– Vi har sett at veldig mange av de insentivordningene vi har forsøkt å innføre har vært stanset av EU-regler.

– Har Kystverket god nok kompetanse på dette området?

– Det har vært et kompetanseløft i Kystverket i løpet av de siste tre årene, samtidig er det ikke den enkleste kompetansen å få tak i.

Bellona: – Knusende dom

Bellona-rådgiver Sigurd Enge er glad for at Riksrevisjonen nå tar tak i problemet med mer gods på veiene. Han mener det er mange politikere som har ansvar for at målet ikke er nådd.

– Visjoner om å flytte gods fra vei til sjø er tverrpolitiske visjoner som i en årrekke har blitt pulverisert grunnet uklar ansvarsfordeling og eierskap til måloppnåelse mellom ulike departementer. Det er mange statsråder de siste ti årene som har et ansvar for Riksrevisjonens sterke kritikk, sier Enge.

Han ber nå samferdselsministeren om å iverksette konkrete samhandlingstiltak for å imøtegå kritikken fra Riksrevisjonen.

– Vi er mange som er utålmodige når det gjelder å øke andelen av godstransport til sjøs. Dette er god og riktig miljøpolitikk.

Tege, tollpost globe